Åbn undermenuer...

Test din viden

  
Spørgsmål 1 af 9
Du skal vælge et svar, før du kan gå videre...
I ethvert menneske er der en trang til at tage ansvar for sit eget liv. Hvis mennesket berøves det personlige ansvar, bliver det umyndiggjort, magtesløst og ansvarsløst.
Spørgsmål 2 af 9
Du skal vælge et svar, før du kan gå videre...
Mennesker er fra naturen side ikke ligestillet hvad f.eks. evner angår, men arven fra kristendommen lærer os til stadighed, at enhver uanset evnernes størrelse har en uendelig stor værdi
Spørgsmål 3 af 9
Du skal vælge et svar, før du kan gå videre...
Vores samfundsvision er ambitiøs og international. Vi tror på, at mennesker selv og i fællesskab kan og skal tage magten og ledelsen over hverdagen og samfundet
Spørgsmål 4 af 9
Du skal vælge et svar, før du kan gå videre...
Vi vil sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske kulturarv og vort ansvar for hinanden som folk. Derfor vil vi styrke landets ydre og indre sikkerhed
Spørgsmål 5 af 9
Du skal vælge et svar, før du kan gå videre...
Vi har brug for flere og bedre muligheder, og vil bekæmpe alt, der øger uligheden - uanset om det gælder adgangen til sygdomsbehandling, uddannelse eller arbejdsmarkedet
Spørgsmål 6 af 9
Du skal vælge et svar, før du kan gå videre...
Vi vil arbejde for mindre stat, mindre offentlig styring og mindre regulering. Målet er at skabe et samfund, der i højere grad er baseret på frivillighed og personligt ansvar
Spørgsmål 7 af 9
Du skal vælge et svar, før du kan gå videre...
Hvilke partier har rødder i socialismen?
Spørgsmål 8 af 9
Du skal vælge et svar, før du kan gå videre...
Indvandring, ny teknologi, globalisering og kriminalitet er eksempler på
Spørgsmål 9 af 9
Du skal vælge et svar, før du kan gå videre...
Skat, ulighed, pension og efterløn er eksempler på

Testen er nu færdig. Her kan du se resultatet:

Korrekte svar :
Manglende korrekte svar :
Forkerte svar :

Herunder kan du gennemgå alle spørgsmålene, og se de rigtige svar.

Grøn angiver, at du har valgt et korrekt svar.
Gul angiver, at du mangler at vælge et korrekt svar.
Rød angiver, at du har valgt et forkert svar.