Åbn undermenuer...

Test din viden

  
Spørgsmål 1 af 6
Du skal vælge et svar, før du kan gå videre...
Hvilken er følgende er IKKE en af Danmarks eksterne udfordringer?
Spørgsmål 2 af 6
Du skal vælge et svar, før du kan gå videre...
Outsourcing er udtryk for:
Spørgsmål 3 af 6
Du skal vælge et svar, før du kan gå videre...
Hvad kaldte man den internationale aftale, som blev lavet i København i forbindelse med Klimatopmødet i december 2009?
Spørgsmål 4 af 6
Du skal vælge et svar, før du kan gå videre...
Hvad har Danmark blandt andet har opnået ved at være medlem i EU?
Spørgsmål 5 af 6
Du skal vælge et svar, før du kan gå videre...
Hvilke teorier om integration bruger vi ofte til at forklare, hvordan fx indvandrere integreres i et samfund?
Spørgsmål 6 af 6
Du skal vælge et svar, før du kan gå videre...
Hvor stor en andel af den danske befolkning udgør indvandrere og efterkommere?

Testen er nu færdig. Her kan du se resultatet:

Korrekte svar:
Manglende korrekte svar:
Forkerte svar:

Herunder kan du gennemgå alle spørgsmålene, og se de rigtige svar.

Grøn angiver, at du har valgt et korrekt svar.
Gul angiver, at du mangler at vælge et korrekt svar.
Rød angiver, at du har valgt et forkert svar.