Åbn undermenuer...

Links

www.UN.org
FNs officielle hjemmeside med alle de oplysninger som er relevante vedr. FNs opgaver og mål i verden

www.wto.org
Verdensbanken

www.nato.org
NATOs officielle hjemmeside med alle de oplysninger som er relevante vedr. NATOs værdier, opgaver og mål.

www.eu-oplysningen.dk
Danmarks mest informative website om EU. Alt synes muligt at finde på denne site.

http://www.sm.dk/Sider/Start.aspx
Socialministeriets hjemmeside. Socialministeriet har af gode grunde en central placering i forhold til velfærdsspørgsmålet i det danske samfund, og ministeriets hjemmeside rummer da også en lang række væsentlige oplysninger omkring sociale ydelser og velfærd og forholdet mellem borger og stat

http://www.sum.dk/
Indenrigs- og Sundhedsministeriet er ligesom Socialministeriet en vigtig aktør i skabelsen af konkret velfærd for den enkelte borger i Danmark. Sitet indeholder en række gode informationer og specielt talmateriale, kurver og figurer vedr. levealder, dødelighed, forebyggende indsats, takster for hvad det koster at blive behandlet osv. osv.

http://www.bm.dk/
Beskæftigelsesministeriet er ligesom de øvrige ministerier centrale medspillere i at sørge for at velfærdsDanmark fungerer beskæftigelsesministeriets website rummer mange forskellige interessante materialer omkring beskæftigelse, ledighed, ligestilling og så har de en spændende kategori der hedder nøgletale her kan man hurtigt finde en række brugbare oplysninger vedr. ledighed, beskæftigelse, hvornår folk trækker sig tilbage fra det danske arbejdsmarked, hvor meget vi arbejder i Danmark osv.

http://www.fm.dk/
Finansministeriets hjemmeside skal naturligvis også med specielt fordi den rummer en række gode oplysninger omkring konjunkturer og tilstanden i dansk økonomi (FM-økonomiske redegørelser) hvilket er stærkt relevant for en diskussion omkring velfærd. Websitet rummer også en række temaer blandet andet VK-regeringens nedsatte vækstforum samt materialer fra den tidligere velfærdskommission.

http://www.amkom.dk/
Arbejdsmarkedskommissionens officielle hjemmeside her kan man blandt andet finde kommissionens anbefalinger til, hvordan det danske arbejdsmarked bør indrettes i fremtiden

http://www.socialpolitisk-forening.dk/ 
Den tidl. alternative velfærdskommission som opstod i protest mod den af regeringen nedsatte velfærdskommission har ikke længere sit eget website. I stedet bruger medlemmerne fra denne organisation social-politisk forenings hjemmeside til at ytre deres ikke uinteressante og ofte meget perspektivrige holdninger omkring det danske velfærdssamfund og dets fremtid et rigtigt godt site, hvis man gerne vil have mulighed for at nuancere debatten en anelse.

http://www.dors.dk/
De økonomiske vismænds website. Det mest interessante ved sitet er deres økonomiske rapporter omkring dansk økonomi de er til gengæld uhyre central og interessant læsning

www.globalisering.dk 
Det officielle website fra regeringens tidligere globaliseringsråd. På sitet kan der findes oplysninger om formål med globaliseringsrådet og der kan hentes en række interessante og relevante materialer ned.

http://www.b.dk/
Berlingske Tidendes officielle hjemmeside med gode artikler om velfærd og velfærdsstaten

http://www.information.dk/ 
Informations officielle hjemmeside med gode artikler om velfærd og velfærdsstaten

http://jp.dk/
Jyllands Postens officielle hjemmeside med gode artikler

http://politiken.dk/
Politikens officielle hjemmeside med gode artikler

http://www.kristeligt-dagblad.dk/
Kristeligt Dagblads officielle hjemmeside med gode artikler

http://borsen.dk/nyheder/weekend_og_nat/weekend.html
Børsens officielle hjemmeside

http://www.dst.dk/
Danmarks statistiks hjemmeside rummer ufattelige mængder af tal, analyser og grafiske opsætninger. En sand guldgruppe.

http://www.dors.dk/ Dette link fører til det økonomiske råds hjemmeside. Det Økonomiske Råd mødes to gange om året for at diskutere vismandsrapporten, der indeholder vurderinger af den økonomiske situation og analyser af forskellige økonomiske problemstillinger f.eks. om den økonomiske politik, velfærdsstaten eller arbejdsmarkedsforhold.

www.konkurrenceevne.dk  

www.udviklingstal.dk
En DANIDA-hjemmeside der indeholder et meget stort talmateriale omkring udviklingslandene. Meget brugbart og forholdsvis nemt at gå til.

www.klimaministeriet.dk 
Klimaministeriets officielle hjemmeside, hvor man blandt andet kan indhente information omkring Danmarks klimaplaner, men også info omkring internationale forhandlinger og oplæg til ændringer.