Åbn undermenuer...

Links

http://democracy-handbook.org/wiki/index.php?title=Forside.
Et spændende site der rummer en digital håndbog til demokratiet websitet er yderst brugerorienteret, og opfordrer brugerne til at deltage og beskrive forskellige aspekter ved demokratiet. 

http://www.dr.dk/magtensbilleder/
På dette DR website er der en række informationer omkring magt, hvem der har magt, forskellige teorier om magt osv. Sitet er meget anvendeligt til at visualisere magten i det danske samfund.

http://www.dr.dk/nyheder/politik/
DR1s aktuelle website om politik i det danske samfund. Masser af aktuelle emner og begivenheder vedr. det politiske Danmark.

http://www.sosmodracisme.econtent.dk/
SOS mod racisme er et website, hvor der kan hentes en række informationer omkring racisme, herunder hvordan racisme skinner igennem i talrige aspekter i hverdagslivet. Det være sig igennem racisme mod folk med en anden hudfarve, nationalitet, sprog, kultur osv. Websitet er yderst oplysende og vigtigt at inddrage i diskussioner om demokrati og borgerrettigheder.

http://pub.uvm.dk/2008/demokratikanon/
Undervisningsministeriets officielle publikation Demokratikanon. Op gennem 00er forsøgte den borgerlige VK-regering at forklare hvad demokrati er for en størrelse. I den forbindelse udkom i 2008 demokratikanon.

http://www.whydemocracy.net/
Engelsksprogede link indeholdende righoldige mængder af forskellige materialer der relaterer sig til demokrati som styreform. Desuden er der en række film der på forskellig vis afspejler demokrati eller mangel på samme.

http://www.dr.dk/Tema/Hvorfordemokrati/Forside.htm
Den dansksprogede udgave af hvorfor demokrati på dette site findes ligeledes relevante informationer og desuden 10 små film omkring demokrati og politik.

http://www.mit.ps.au.dk/magtudredningen/
Hjemmeside som er udarbejdet som supplering til bogen Magtudredningen fra 2003. Magten og magtens fordeling samt hvilke aktører der har adgang til magt i samfundet.

http://hdr.undp.org/en/ 
Organisationen Human Delopment egen hjemmeside. Websitet er interessant ikke mindst datamaterialet, som er en lidt anderledes måde at angribe demokratiet på.

http://www.globalskole.dk/globalundervisning/Ungdomsuddannelser/Emner/Demokrati/baggrund/default.htm
Mellemfolkeligt Samvirkes website om demokrati.

www.ft.dk
Folketingets officielle hjemmeside FT hjemmesiden arbejder med fire overordnede kategorier
- Grundloven: http://www.ft.dk/Demokrati/Grundloven.aspx
- Folketinget: http://www.ft.dk/Folketinget.asp
- Folketingsvalg: http://www.ft.dk/Demokrati/Valg%20og%20afstemninger.aspx
- EU: http://www.ft.dk/Demokrati/EU/EUs_historie.aspx

http://www.greenpeace.org/denmark/nyt-hjem/
Greenpeace er international uafhængig miljøorganisation, som gennem spektakulære aktioner til vands, lands og i luften gør opmærksom på mange af de miljøproblemer som verden står over for. Greenpeace har normalt været at forstå som en græsrodsbevægelse, men den er mere og mere ved at blive til en global interesseorganisation for den bæredygtige verden. 

www.di.dk

www.da.dk

www.lo.dk

www.ae.dk

http://www.deo.dk/undervisning/

http://www.eu-oplysningen.dk/

http://ec.europa.eu/index_da.htm

http://ec.europa.eu/danmark/index_da.htm

http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do;jsessionid=B0257DABBDB68E240BF51A427CFB05DA.node2?id=146&language=da

http://www.eudec.org/introduction/dk/ Den officielle hjemmeside for European Democratic Education Community

http://www.ft.dk/Folketinget/EU_og_internationalt_arbejde.aspx

Links fra Danskernes Akademi

På DR2s Danskernes akademi kan man finde en række interessante forelæsninger, som knytter sig til DR1-serien Borgen. Efter hvert afsnit har Danskernes Akademi nemlig taget det politiske tema op som serien behandlede. De forskellige links til disse udsendelser følger her:

Lektor Johannes Andersen fra Ålborg Universitet om demokrati, idealer og magt:
http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Demokrati_idealer_og_magt.htm

Tema om regeringsdannelse:
http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Borgen/2.htm

Tema om finansloven:
http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Borgen/3.htm

Tema om Grønland: 
http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Borgen/4.htm

Tema om ligestilling:
http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Borgen/5.htm

Tema om overvågning:
http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Borgen/overvaagning.htm

Tema om menneskerettigheder:
http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Borgen/menneskerettigheder.htm

Tema om indkøb af kampfly:
http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Borgen/kampfly.htm

Tema om spin:
http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Borgen/spin.htm

Tema om Folketingets åbning:
http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Borgen/aabning.htm

Metode - HOW TO DO forelæsninger:

Eftersom mange af danskernes akademi-udsendelser er lavet som forelæsninger, giver det god mening at introducerer til, hvordan der kan arbejdes med forelæsningerne. Forelæsninger er noget som vi ofte præsenteres for, men det behøver ikke nødvendigvis gøre det til verdens bedste undervisningsform. For at sikre et bedre udbytte af de forelæsninger som vi præsenteres for i samfundsfag, kan Hanne Heimbürger vejledning til hvordan man kan arbejde med forelæsning anvendes. (Heimbürger Knæk studiekoden, Gyldendal)

Forberedelse til forelæsningen:
Eleven aktiverer sin forforståelse og overvejer, hvad han eller hun allerede ved om emnet.
Eleven ser på forelæserens baggrund og overvejer, hvilken hensigt forelæseren har med forelæsningen: Informere, overbevise, selv fremstå som meget klog?
Eleven formulerer spørgsmål, som han eller hun gerne vil have svar på.

Under forelæsningen:
Eleven søger svar på sine spørgsmål.
Eleven noterer fakta, eksempler og egne overvejelser.

Efter forelæsningen:
Eleven overvejer, hvad han eller hun har hørt, og om der er noget eleven ikke forstår.
Eleven sammenligner det hørte med det forventede, undrer sig over eventuelle modsigelser, perspektiverer til anden viden og forståelse og diskuterer forelæsningen.