Åbn undermenuer...

7.1 De klassiske ideologier

- Hvad er en politisk ideologi?
- Hvilke tre antagelser indeholder en ideologi?
- Hvad er forskellen på en legitimerende, regressiv og progressiv ideologi?
- Hvilke ideologier er de tre klassiske ideologier?
- Hvad er komparativ metode?
- Hvilke tre spørgsmål stilles til ideologier?
- Hvem er liberalismens, konservatismens og socialismens fædre?

Liberalisme
- Hvad er udgangspunktet for klassisk liberalisme?
- Hvilke rettigheder har mennesket ifølge John Locke?
- Hvad betyder frihed for liberalister?
- Hvad betyder vendingen: Enhver er sin egen lykkes smed?
- Hvad er liberalismens menneskesyn?
- Hvad er liberalismens samfundsopfattelse?
- Hvad er liberalismens syn på statens rolle?
- Hvad er en natvægterstat eller en minimalstat?
- Hvad er den usynlige hånd?
- Hvad er kapitalisme?
- Hvad er økonomisk liberalisme?
- Hvad er politisk liberalisme?

Konservatisme
- Hvad er udgangspunktet for traditionel konservatisme?
- Hvad er problemet med liberalismen ifølge konservative?
- Hvad betyder kultur og traditioner for konservatisme?
- Hvad er konservatismens menneskesyn?
- Hvad er konservatismens samfundsopfattelse?
- Hvad er konservatismens syn på statens rolle?
- Hvad betyder autoriteter for konservatisme?
- Hvad er sammenhængskraft ifølge konservatisme?

Socialisme

- Hvad er problemet med liberalismen og kapitalisme ifølge Karl Marx?
- Hvad er socialismens menneskesyn?
- Hvad er socialismens samfundsopfattelse?
- Hvad er socialismens syn på statens rolle?
- Hvad er klassekamp?
- Hvad er et socialistisk samfund?
- Hvad betyder vendingen: Enhver yder efter evne og nyder efter behov?
- Hvad er solidaritet?
- Hvad er kommunisme?
- Hvad er kommunismens menneskesyn?
- Hvad er kommunismens samfundsopfattelse?
- Hvad er kommunismens syn på statens rolle?

7.2 Ideologiske forgreninger

- Hvem er socialliberalismens fader?
- Hvad er socialliberalismens løsning på kapitalismens problemer?
- Hvad er socialliberalismens menneskesyn?
- Hvad er socialliberalismens samfundsopfattelse?
- Hvad er socialliberalismens syn på statens rolle?
- Hvilket dansk parti bliver forbundet med socialliberalisme?
- Hvad er problemet med fri konkurrence ifølge socialkonservatisme?
- Hvad er socialkonservatismens samfundsopfattelse?
- Hvad er socialkonservatismens syn på statens rolle?
- Hvilket dansk parti bliver forbundet med socialkonservatisme?
- Hvad er reformistisk socialisme?
- Hvad vil socialdemokratismen gøre ved det kapitalistiske samfund?- Hvad er socialdemokratismens opfattelse af staten?
- Hvilket dansk parti bliver forbundet med socialdemokratisme?
- Hvad er forskellen på socialdemokratisme og revolutionær socialisme?
- Hvilket dansk parti bliver forbundet med kommunisme?
- Hvem er neoliberalismens fader?
- Hvad er neoliberalismens menneskesyn?
- Hvad er neoliberalismens syn på statens rolle?

7.3 Partier og ideologier

- Hvad forklarer partiers adfærd ifølge Molins model?
- Hvad er venstre-højre-aksen?
- Hvad har venstre-højre-aksen med økonomi og staten at gøre?
- Hvad mener en der er venstreorienteret?
- Hvad mener en der er højreorienteret?
- Hvor ligger de danske partier på venstre-højre-aksen?
- Hvad er nypolitik eller værdipolitik?
- Hvad er forskellen på moderne og traditionelle værdier?
- Hvad er issue-voting?
- Hvor kan de danske partier efter gammel og ny politik?

7.4 Menneskerettigheder

- Hvornår stammer menneskerettighederne fra?
- Hvad er politiske menneskerettigheder?
- Hvad er sociale og økonomiske menneskerettigheder?
- Hvordan kan menneskerettigheder ses som en politisk ideologi?
- Hvilken sammenhæng er der mellem menneskerettigheder og demokrati?
- Hvad er en erklæring?
- Hvad er en konvention?
- Hvad har menneskerettigheder og retssystemet med hinanden at gøre?
- Hvordan er det danske retssystem indrettet?
- Hvad er to-instansprincippet?