Åbn undermenuer...

Tjek på lektien

.. er en række små enkle opgaver, der kan løses ved at læse det tekststykke i bogen som du har fået for. Formålet med tjek-på-lektien-opgaverne er dels at hjælpe med at sætte fokus på det centrale i teksten, dels at sætte tanker i gang forud for undervisningen.

6.1 Politiske systemer og styreformer

- Giv en definition af begrebet politik
- Hvad er henholdsvis materielle og immaterielle værdier for noget?
- Hvad er det Eastons model af det politiske system (figur 6.1 s.105) illustrerer?
- Hvad er forskellen på demokrati, autokrati og teokrati
- I figur 6.1 s.105 er der et element der betegnes feedback, hvem er det der giver feedback og hvorfor er dette element uhyre væsentligt i et demokratisk politisk system?

6.2 Demokrati - hvad er det?

- Hvad er et demokrati for noget?
- Hvad handler konkurrencedemokratiet om?
- Hvad handler deltagelsesdemokratiet om?
- Hvad er en folkeafstemning, og hvorfor har vi folkeafstemninger i Danmark?
- Hvad er en valgmåde, og hvad er forskellen på henholdsvis forholdstalsvalg og flertalsvalg i enkeltmandskredse?
- Hvorfor er et parlamentarisk system og et præsidentialt system forskelligt fra hinanden?

6.3 Magt i politik og andre steder

- Hvad er magt, og hvilke former kan magt antage? 
- Hvad handler magtens tredeling om?
- Hvad menes der med cheks & balances, og i hvilket lands poltiske system er dette politiske reguleringsprincip særligt centralt?

6.4 Valg og vælgere

- Hvem er vælgerne?
- Hvor høj er stemmeprocenten ca. ved folketingsvalg i Danmark?
- En kernevælger - hvad er det for noget?
- En marginalvælger hvad er det for noget?
- Hvad kaldes princippet eller teorien bag forholdstalsvalgmåden som vi benytter os af i Danmark?
- Nævn to lande hvor man benytter sig af den valgmåde, der populært betegnes Winner takes it all
- Hvad er et to-partisystem?
- Hvad er et flerpartisystem?

6.5 Partier, interesse- og græsrodsorganisationer

- Hvad er et politisk parti?
- Hvad er en interesseorganisation?
- Hvad er en græsrodsbevægelse?
- Hvor mange politiske partier er der i Folketinget? (oplysninger kan findes på www.ft.dk) 
- Hvad hedder disse politiske partier? (oplysninger kan findes på www.ft.dk ) 
- Hvad er forskellen på vælgerpartiet og folketingsgruppen?
- Hvad handler Downs model om?
- Hvad handler Molins model om?
- Hvad er et klasseparti?
- Hvad er et catch-all parti?

6.6 Regering og Folketing

- Hvor mange medlemmer er der i Folketinget, og hvor mange af disse medlemmer vælges i henholdsvis Danmark, Grønland og på Færøerne?
- Hvem udgør regeringspartierne?
- Hvem udgør oppositionspartierne?
- Hvad er initiativfasen?
- Hvad er lovforberedelsesfasen
- Hvad er beslutningsfasen?
- Hvad er implementeringsfasen?
- Hvad handler negativ parlamentarisme om?
- Hvad handler positiv parlamentarisme om?
- Hvad menes der med ordet kontrolmiddel? 
- Hvad er forskellen på en flertals- og en mindretalsregering? 

6.7 Er det danske demokrati i krise?

- Hvad er EU?
- Hvad er en forordning?
- Hvad er et direktiv?
- Hvilke 4 forbehold har Danmark over for EU-samarbejdet?
- Hvad menes der med begrebet den politiske forbruger?
- Hvad handler brugerdeltagelse om?
- Hvad er en hverdagsmager?
- Hvordan er opgaverne fordelt mellem EU, staten, regionerne og kommunerne?