Åbn undermenuer...

Links

http://www.sst.dk/Sundhed%20og%20forebyggelse
Interessant hjemmeside fra sundhedsstyrelsen omkring sundhed og social ulighed.

http://www.larso.dk/ 
Lars Olsens website. Lars Olsen er journalisten og ivrig foredragsholder omkring social ulighed. På sitet findes der flere informative artikler omkring mange forskellige aspekter vedr. social ulighed.

http://www.si-folkesundhed.dk
Website indeholdende kortere artikel omkring uddannelse og fysisk aktivitetsniveau websitet er styret af Statens Institut for folkesundhed. På websitets linksamling er der en række meget væsentlige henvisninger til folkesundhed i andre lande, hvilket er nyttigt med tanke på at sammenligne Danmark med verden.

http://www.kk.dk/FaktaOmKommunen
Link til Københavns Kommunes omfattende undersøgelse om sociale områder.

http://www.frivilligraadet.dk/nyheder/artikler
Link til artikel omhandlende sammenhæng mellem uddannelse og deltagelse i frivilligt arbejde

http://www.dr.dk/socialarv/index.asp?ID=forside.htm&m=m.htm
Link til DRs undervisningshjemmeside omhandlende social arv.

http://www.udsatte.dk/
Rådet for socialt udsattes hjemmeside. Mange relevante informationer og mulighed for at

http://www.servicestyrelsen.dk/udsatte
Vigtigt website med rigtig mange informationer omkring sociale problemer og socialt udsatte. Det er Servicestyrelsens officielle website.

http://www.sm.dk/TEMAER/SOCIALE-OMRAADER/Sider/Start.aspx
Socialministeriets officielle hjemmeside. Indeholder en lang række informationer om mange forskellige socialpolitiske emner husk også menuen nøgletal vedr. de sociale områder: http://www.sm.dk/noegletal/sociale-omraader/Sider/Start.aspx

http://www.sfi.dk/Default.aspx?ID=3267
Det nationale forskningscenter for velfærd tidligere kendt under navnet SFI ( Social forskningsinstituttet). Dette website rummer flere forskellige rapporter omkring social ulighed, social arv osv.

https://www.moedrehjaelpen.dk/default.aspx?func=search.content&q=fattigdom
Mødrehjælpens officielle hjemmeside har samlet en række artikler omhandlende social ulighed og fattigdom i Danmark.

http://www.redbarnet.dk/Danmark_og_Gr%C3%B8nland/Fattigdom_i_DK.aspx
Red barnets officielle hjemmeside med mange forskellige temaer omkring udsatte børn i både Danmark og Verden: http://www.redbarnetungdom.dk/Danmark/Fattige

http://www.ae.dk/ulighed
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd temaside omkring ulighed i Danmark Her kan findes en række rapporter som har haft stor gennemslagskraft i de senere års diskussioner omkring fattigdom i Danmark.

http://www.kristeligt-dagblad.dk/fattigdom
Kristeligt Dagblads righoldige temawebsite omkring fattigdom i det danske samfund

http://www.dors.dk/sw4227.asp
En ældre men perspektivrig kronik fra 2007 fra Det økonomiske råd omhandlende Er der virkelig fattige i Danmark.

http://drk.dk/nyheder/temaer/fattigdom+december/fakta+om+fattigdom
Dansk Røde Kors temaside omhandlende fattigdom i det danske samfund.

https://fiu.lo.dk/underviser/Linksamling/Default.aspx?TermID=12000134
Fagbevægelsens interne uddannelsessystem omhandlende social ulighed, fattigdom osv. En lang række relevante links til viden

http://www.euaar2010.dk/Sider/forside.aspx
Officiel hjemmeside for det Europæiske år (2010) for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse i Europa.

http://www.socialrdg.dk/Default.aspx?ID=187
Socialrådgiverforeningen i Danmarks website omkring fattigdom i det danske samfund. Her kan du gå ind og få en dybere indsigt i, hvad det vil sige at være fattig. På sitet findes også en række organisationers notat om, at der skal indføres en fattigdomsgrænse i Danmark: http://www.socialrdg.dk/Default.aspx?ID=4535

http://www.stopfattigdom.nu/om-kampagnen/
Initiativ taget af Socialpolitisk forening og European Anti-Poverty Network. På sitet diskuteres blandt andet fattiges rettigheder.

http://www.kirkenskorshaer.dk/arbejdsomraader/
Kirkens Korshærs website omkring de forskellige frivillige sociale aktiviteter/arbejdsområder.

http://www.husforbi.dk/default.aspx?m=2&i=65
Hjemløseavisen Hus Forbi har også en supplerende hjemmeside med mange indlæg og debatter omkring fattige og socialt udsatte i det danske samfund.

http://www.dst.dk/OmDS/Bib/spoerg/oss/indkomst.aspx
Danmarks statistik - omfattende datamateriale vedr. sociale forhold i Danmark.

http://www.casa-analyse.dk/default.asp?Action=Details&Item=579
Center for Alternativ Samfundsanalyse bedre kendt som CASA har på deres site lavet et tema omkring ulighed og fattigdom i Danmark.

http://www.cepos.dk/soegning/?tx_indexedsearch%5Bsword%5D=fattigdom
Den liberale tænketank CEPOS har været en ivrig debattør i spørgsmålet om social ulighed og fattigdom. På deres website findes rigtig mange artikler/indlæg omkring disse emner.

http://www.cevea.dk
Centrum-venstre tænketanken CEVEA har lige som CEPOS været ivrige i den hjemlige debat om social ulighed og fattigdom, flere artikler findes på denne hjemmeside.