Åbn undermenuer...

Links

https://fiu.lo.dk/Underviser/Linksamling/Default.aspx?TermID=400352  Underviserportalens omfattende website omkring velfærdssamfundet. På dette website vil man blandt andet kunne finde mange forskellige rapporter om, hvordan Danmark kan ruste sig til fremtiden og sikre velfærden.

http://databank.soc.ku.dk/Dataoversigt/Forskningsemner/Velfaerd_Marginalisering/
Ret interessant link til Sociologisk Institut på Københavns Universitet, hvor man kan få adgang til en masse spændende data. Blandt andet findes der noget godt talmateriale omkring Velfærd og marginalisering.

http://vbn.aau.dk/da/organisations/institut-for-sociologi-socialt-arbejde-og-organisation
Aalborg Universitets sociologi insituts hjemmeside ligeledes med spændende materiale og publikationer. Man skal dog søge lidt for at finde noget som har en lidt bredere appel end det rent akademiske øje. 

http://www.akf.dk/forskningsomraader/ 
Konkret hjemmeside omhandlende den lange række af velfærdsydelser som ladets kommuner tilbyder borgeren i hverdagen. Det gode ved denne website er dens forankring i hverdagslivet, den evaluerer på den praksis der finder sted.

http://www.sfi.dk/
Det nationale forskningscenter for velfærd. Er tidligere omtalt i nogle af de andre linksamlinger, men i forhold til kapitel 10 er det især socialpolitik og velfærd der er centralt, hvilket dette link henviser til http://www.sfi.dk/Default.aspx?ID=4604

http://www.sm.dk/Sider/Start.aspx
Socialministeriets hjemmeside. Socialministeriet har af gode grunde en central placering i forhold til velfærdsspørgsmålet, og hjemmesiden rummer en lang række væsentlige oplysninger omkring sociale ydelser og velfærd og forholdet mellem borger og stat

http://www.sum.dk/
Indenrigs- og Sundhedsministeriet er ligesom Socialministeriet en vigtig aktør i skabelsen af konkret velfærd for den enkelte borger i Danmark. Sitet indeholder en række gode informationer og specielt talmateriale, kurver og figurer vedr. levealder, dødelighed, forebyggende indsats, takster for hvad det koster at blive behandlet osv.

http://www.bm.dk/
Beskæftigelsesministeriet er ligesom de øvrige ministerier centrale medspillere i at sørge for at Velfærdsdanmark fungerer. Websitet rummer mange forskellige interessante materialer omkring beskæftigelse, ledighed, ligestilling og yderligere en spændende kategori der hedder nøgletal. Her kan man hurtigt finde en række brugbare oplysninger vedr. ledighed, beskæftigelse, tilbagetrækningsalder, hvor meget vi arbejder i Danmark osv.

http://www.fm.dk/
Finansministeriets hjemmeside skal naturligvis også med specielt fordi den rummer en række gode oplysninger omkring konjunkturer og tilstanden i dansk økonomi (FM-økonomiske redegørelser) hvilket er stærkt relevant for en diskussion omkring velfærd. Websitet rummer også en række temaer blandet andet VK-regeringens nedsatte Vækstforum samt materialer fra den tidligere Velfærdskommission.

http://www.amkom.dk/
Arbejdsmarkedskommissionens officielle hjemmeside. Her kan man bl.a. finde kommissionens anbefalinger til, hvordan det danske arbejdsmarked bør indrettes i fremtiden.

http://www.socialpolitisk-forening.dk/ 
Den tidl. alternative velfærdskommission, som opstod i protest mod den af regeringen nedsatte velfærdskommission, har ikke længere sit eget website. I stedet bruger organisationen Socialpolitisk forenings hjemmeside til at ytre deres ikke uinteressante og ofte meget perspektivrige holdninger omkring det danske velfærdssamfund og dets fremtid. Et rigtigt godt site, hvis man vil have mulighed for at nuancere debatten en anelse.

http://www.dors.dk/
Link til de økonomiske vismænds website. Det mest interessante ved sitet er deres økonomiske rapporter omkring dansk økonomi de er til gengæld uhyre central og interessant læsning

http://www.b.dk/
Avisen Berlingske Tidendes officielle hjemmeside med gode artikler om velfærd og velfærdsstaten.

http://www.information.dk/ 
Avisen Informations officielle hjemmeside med gode artikler om velfærd og velfærdsstaten

http://jp.dk/
Avisen Jyllands Postens officielle hjemmeside med gode artikler om velfærd og velfærdsstaten

http://politiken.dk/
Avisen Politikens officielle hjemmeside med gode artikler om velfærd og velfærdsstaten

http://www.kristeligt-dagblad.dk/   
Avisen Kristeligt Dagblads officielle hjemmeside med gode artikler om velfærd og velfærdsstaten

http://borsen.dk/nyheder/weekend_og_nat/weekend.html
Avisen Børsens officielle hjemmeside med gode artikler om velfærd og velfærdsstaten

http://www.dst.dk/
Danmarks statistiks hjemmeside rummer ufattelige mængder af tal, analyser og grafiske opsætninger. En sand guldgrube.

http://www.dors.dk/
Det økonomiske råds hjemmeside. Det Økonomiske Råd mødes to gange om året for at diskutere vismandsrapporten, der indeholder vurderinger af den økonomiske situation og analyser af forskellige økonomiske problemstillinger f.eks. om den økonomiske politik, velfærdsstaten eller arbejdsmarkedsforhold.

Aftale_om_genopretning_af_dansk_oekonomi_web.pdf 
Link til aftalen mellem regeringen og dansk folkeparti om genopretningen af dansk økonomi

http://www.statsministeriet.dk/_a_1578.html
Statsministeriets officielle hjemmeside hvor man blandt andet kan finde VK-regeringens udspil til en senere tilbagetrækningsalder Vi kan jo ikke låne os til velfærd! 

http://www.stm.dk/publikationer/arbprog_10/index.htm 
Interessant link til regeringens plan for Danmark i årene fremover Danmark 2020 viden, vækst, velstand og velfærd.

http://www.nationalbanken.dk/
Nationalbankens officielle hjemmeside. Et informativt site, blandt andet med vurderinger af dansk økonomi her og nu og i fremtiden.

http://www.oem.dk/
Økonomi- og erhvervsministeriets officielle hjemmeside, informationer omkring økonomisk vækst og økonomiske reformer, blandt andet med en interessant beskrivelse af dansk konkurrenceevne 2010

http://www.jyskebank.dk/_jb/asp/apps/markets/meta_docs.asp?
Jyske Banks kvartalsvise analyse og vurdering af tilstanden i dansk økonomi

http://www.business.dk/oekonomi
Berlingske Tidendes Business tillæg har et meget interessant temasite på nettet, hvor rigtig mange forskellige aspekter vedr. økonomi behandles.

http://www.dst.dk/Vejviser/ADAM/Dokumentation/ADAM_model.aspx 
Danmarks statistiks beskrivelse af den økonomiske model der betegnes Adam-modellen

http://www.ae.dk/analyse/ny-okonomisk-prognose-spareplan-risikerer-kvaele-opsvinget-dansk-okonomi
Link til Arbejderbevægelsens Erhvervsråds mange analyser og vurderinger af dansk økonomi, beskæftigelsessituationen, hvor der er et særligt tema og det danske arbejdsmarked under og efter krisen

http://www.erhvervsbladet.dk
Erhvervsbladet.dk officielle hjemmeside. Meget orienteret mod den private sektor

http://www.ftf.dk/oekonomi/artikel/genopretningspakken-oekonomisk-udspil-fra-regeringen-kopi-1/
Hovedorganisationen for private og offentlige ansatte har et interessant website med prognoser om dansk økonomi, statens finanser og kommunal økonomi.

http://www.ens.dk/DA-DK/UNDERGRUNDOGFORSYNING/Sider/forside.aspx
Energistyrelsens website om en lang række forhold vedr. Danmarks energi, olie og gas osv. Særligt informationerne omkring olie og gas betydning for den danske samfundsøkonomi er spændende læsning.

http://www.finansraadet.dk/
Finansrådets website. Finansrådet er en interesseorganisation primært for bankerne i Danmark og derfor en ivrig debattør i de finansielle debatter i offentligheden. Sitet rumme analyser, tal og fakta, politik osv.

http://www.skat.dk/
Skats officielle hjemmeside

http://www.vismandsportalen.dk/ 
Rigtig godt og sjovt website, som er særdeles relevant i undervisningen. Spillet kræver lidt tid og rutine, men det er en god øvelse for eleverne at gå igennem og de får en bedre forståelse af, hvor kompliceret det er, at sidde med statens budgetter og få dem til at stemme.

http://www.ecb.int/home/html/index.en.html
Den Europæiske Centralbank rentebevægelser og valtuaorienteringer kan indhentes via dette site.

http://www.danskerhverv.dk/Politik/Sider/Politik.aspx
Dansk Erhverv, som er en interesseorganisation, har dette interessante website at byde på, blandt andet deres forslag til ny vækst.

http://www.evam.dk/uvf_dkbilleder.htm
Dansk Industri har udarbejdet en række relevante økonomiske publikationer som gratis kan downloades fra dette site.

http://www.lo.dk/Politik.aspx
LOs (Landsorganisationen i Danmark) site om politik der rummer mange økonomiske områder som økonomisk politik, beskæftigelse og globalisering.