Åbn undermenuer...

Tjek på lektien

.. er en række små enkle opgaver, der kan løses ved at læse det tekststykke i bogen som du har fået for. Formålet med tjek-på-lektien-opgaverne er dels at hjælpe med at sætte fokus på det centrale i teksten, dels at sætte tanker i gang forud for undervisningen.

10.1 Velfærdsstatens udvikling

- Hvad er en velfærdsstat?
-  Hvordan har vi indrettet den danske velfærdsstat?
- Er det civile samfund, markedet og statens roller veldefinerede i velfærdsstaten?
- Har den danske velfærdsstat altid været så omfattende som den er i dag?
- Hvilke goder modtager borgeren fra den danske stat?
- Hvad vil det sige, at vi I Danmark har et progressivt skattesystem?

10.2 Forskellige velfærdsmodeller

- Hvad er en universel velfærdsmodel?
- Hvad er en residual velfærdsmodel?
- Hvad er en korporativ (selektiv) velfærdsmodel
Hvilken betydning har henholdsvis staten, markedet og det civile samfund i de tre velfærdsmodeller?
- Hvad betyder begrebet subsidaritetsprincippet?

10.3 Velfærdsstatens udfordringer

- Hvad handler forsørgerbyrde om?
- Hvad handler forventningspresset om?
- Hvad handler den øgede individualisering om?
- Hvad menes der i teksten med en nedskæringsstrategi?
Hvad menes der i teksten med en udvidelsesstrategi?
Hvad handler begrebet empowerment om?