Åbn undermenuer...

Verden i Danmark

Dette kapitelsite lægger op til, at du og dine klassekammerater kan arbejde aktivt og selvstændigt med temaet om Verden i Danmark. Med kapitelsitet tilbyder vi nogle konkrete redskaber til at lukke samfundet op! på en måde der kan være med til at styrke jeres muligheder for at forstå og forklare samt handle aktivt som demokratiske medborgere i det samfund som I lever i.      

I arbejdet med kapitel 11 vil vi undersøge, hvordan den øgede globalisering udfordrer Danmark på fire centrale områder: Økonomisk, politisk, miljømæssigt og kulturelt.
I arbejdet med kapitlet vil vi foruden overstående spørgsmål undersøge og diskuterer spørgsmål der knytter sig direkte til de fire udfordringer: fx hvorvidt den danske stat fortsat kan regulere og kontrollere økonomien? Hvorvidt den danske stat fortsat vil være i stand til at bestemme over sit eget territorium? Kan Danmark bidrage til løsningerne på de globale klimaudfordringer og kan sammenhængskraften i det danske samfund opretholdes i mødet med andre kulturer?
Arbejdet her på kapitelsitet er i høj grad løsningsorienteret, hvilket vil sige, at ser I problemer for Danmark i fremtiden vil det være jeres opgave at komme med løsningsforslag til, hvordan Danmark skal takle disse.
Arbejd videre med de redskaber der er placeret i venstremenuerne og find svar på dine spørgsmål.

Verden i Danmark