Åbn undermenuer...

Velfærdsstaten i fremtiden

Dette kapitelsite lægger op til, at du og dine klassekammerater kan arbejde aktivt og selvstændigt med temaet om Velfærdsstaten i fremtiden. Med kapitelsitet tilbyder vi nogle konkrete redskaber til at lukke samfundet op! på en måde der kan være med til at styrke jeres muligheder for at forstå og forklare samt handle aktivt som demokratiske medborgere i det samfund som I lever i.      

I arbejdet med kapitel 10 vil vi undersøge, hvad en velfærdsstat er, herunder komme ind på hvilke forskellige velfærdsmodeller der findes. I den forbindelse skal det undersøges hvordan der er en sammenhæng mellem et lands valg af velfærdsmodel og den ideologi som ligger til grund for modellen det hænger nemlig i høj grad sammen.
I arbejdet på kapitelsitet vil der skulle arbejdes med analyser og diskussioner af den danske velfærdsstats styrker, svagheder, muligheder og trusler og der vil være mulighed for at komme med løsninger på nogle af de centrale udfordringer som den danske velfærdsstat står over for nu og i fremtiden.
Arbejd videre med de redskaber der er placeret i venstremenuerne og find svar på dine spørgsmål.

Velfærdsstaten i fremtiden