Åbn undermenuer...

Tjek på lektien

.. er en række små enkle opgaver, der kan løses ved at læse det tekststykke i bogen som du har fået for. Formålet med tjek-på-lektien-opgaverne er dels at hjælpe med at sætte fokus på det centrale i teksten, dels at sætte tanker i gang forud for undervisningen.

9.1 Maslows behovspyramide

- Hvad handler Maslows behovspyramide om?
- Hvad er et mangelbehov
- Hvad er et vækstbehov
- Hvilke tre arenaer indgår i velfærdstrekanten (samfundstrekanten)
- Hvad er markedet for noget?
- Hvad er markedsmekanismen udtryk for?

9.2 Veje til behovsopfyldelse

- Hvilke tre arenaer indgår i velfærdstrekanten (samfundstrekanten)
- Hvad er markedet for noget?
- Hvad er markedsmekanismen udtryk for?
- Hvad betyder et signalsystem?
- Er der forskel på begrebet velstand og begrebet velfærd?
- Hvordan er samspillet mellem stat og borger?
- Hvad handler det civile samfund om?
- Hvad handler staten om? 
- Nævn de tre forskellige former for økonomi

9.3-9.4 Hvad er økonomi

- Hvad handler økonomisk vækst om?
- Hvorfor er det godt for samfundsøkonomien, hvis arbejdsløsheden er lav?
- Hvad betyder begrebet inflation?
- Hvad er betalingsbalancen udtryk for?
- Hvorfor er det hensigtsmæssigt at have en bæredygtig samfundsøkonom hvad vil bæredygtig sige?
- Hvorfor er det godt, hvis der er balance på statens budgetter?
- Hvad kan bevirke, at efterspørgselskurven forskydes mod nordøst eller mod sydvest?
- Hvad er det økonomiske kredsløb?
- Hvilke økonomiske aktører indgår i modellen for det økonomiske kredsløb?
- Tag fx udgangspunkt i de ejendele som du har på eller har tæt ved dig - fx mobiltelefon, tasker, tøj, musikafspiller, computer, sko osv. Hvor kommer disse varer fra?
- Undersøg hvilke virksomheder der producerer, distribuerer, leverer og forhandler disse produkter.
- Forklar ejendelenes bevægelse i det økonomiske kredsløb.
- Vurder hvordan dit forbrug har bidraget til dansk økonomi.

9.5 Udsving i økonomien

- Hvad er konjunktursvingninger for noget?
- Hvad er forskellen på henholdsvis opgangs-, nedgangs-, høj- og lavkonjunktur?
- Hvad menes der med, at samfundsøkonomien en gang imellem oplever stød?
- Hvad handler begrebet recession om?
- Hvad betyder økonomisk stagnation?

9.6 Økonomisk politik

- Hvad handler økonomisk politik om?
- Hvad handler finanspolitik om, og hvad er forskellen på henholdsvis ekspansiv og kontraktiv finanspolitik?
- Hvad handler pengepolitik om?
- Hvad handler strukturpolitik om?