Åbn undermenuer...

Links

http://www.dst.dk/
Danmarks Statistiks hjemmeside. Rummer store mængder tal, analyser og grafiske opsætninger. En sand guldgrube.

http://www.dors.dk/
Det Økonomiske Råds hjemmeside. Det Økonomiske Råd mødes to gange om året for at diskutere vismandsrapporten, der indeholder vurderinger af den økonomiske situation og analyser af forskellige økonomiske problemstillinger f.eks. om den økonomiske politik, velfærdsstaten eller arbejdsmarkedsforhold.

http://www.fm.dk/
Finansministeriets hjemmeside. En mængde relevante informationer omkring dansk økonomi, blandt andet findes det meget interessante Konjunkturnyt.

http://stm.dk/_p_12918.html 
Statsministeriets hjemmeside med en række informationer omkring det Vækstforum, som regeringen har nedsat.

Aftale_om_genopretning_af_dansk_oekonomi_web.pdf
Aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretningen af dansk økonomi.

http://www.stm.dk/publikationer/arbprog_10/index.htm
Interessant link til regeringens plan for Danmark i årene fremover Danmark 2020 viden, vækst, velstand og velfærd.

http://www.nationalbanken.dk/
Nationalbankens hjemmeside. Et informativt site, blandt andet med vurderinger af dansk økonomi her og nu og i fremtiden.

http://www.oem.dk/ 
Økonomi- og erhvervsministeriets hjemmeside. Informationer omkring økonomisk vækst og økonomiske reformer, blandt andet en interessant beskrivelse af dansk konkurrenceevne 2010.

http://www.jyskebank.dk/_jb/asp/apps/markets/meta_docs.asp?
Jyske Banks kvartalsvise analyse og vurdering af tilstanden i dansk økonomi.

http://www.business.dk/oekonomi
Berlingske Tidendes Business tillæg har et interessant temasite på nettet, hvor rigtig mange forskellige aspekter vedr. økonomi behandles.

http://www.dst.dk/Vejviser/ADAM/Dokumentation/ADAM_model.aspx
Danmarks Statistiks beskrivelse af den økonomiske model der betegnes Adam-modellen.

http://epn.dk/okonomi2/dk/
Jyllandspostens interessante og informationsrige temasite EPN om økonomi. Interessante indspark i debatten om dansk økonomi.

http://www.information.dk/emne/dansk-oekonomi
Dagbladet Informations righoldige artikelarkiv om aspekter ved dansk økonomi.

http://www.ae.dk/analyse/ny-okonomisk-prognose-spareplan-risikerer-kvaele-opsvinget
Link til Arbejderbevægelsens Erhvervsråds mange analyser og vurderinger af dansk økonomi og beskæftigelsessituationen. Et særligt tema om det danske arbejdsmarked under og efter krisen.

http://borsen.dk/nyheder/oekonomi.html
Børsens website om økonomi.

http://www.erhvervsbladet.dk
Erhvervsbladet.dks hjemmeside, meget orienteret mod den private sektor.

http://www.ftf.dk/oekonomi/artikel/genopretningspakken-oekonomisk-udspil-fra-regeringen-kopi-1/
Hovedorganisationen for private og offentlige ansatte har et interessant website med prognoser om dansk økonomi, statens finanser og kommunal økonomi.

http://www.ens.dk/DA-DK/UNDERGRUNDOGFORSYNING/Sider/forside.aspx Energistyrelsens website om en lang række forhold vedr. Danmarks energi, olie og gas osv. Særligt informationerne omkring olie og gas betydning for den danske samfundsøkonomi er spændende læsning.

http://www.finansraadet.dk/ 
Finansrådets website. Finansrådet er en interesseorganisation primært for bankerne i Danmark og derfor en ivrig debattør i de finansielle debatter i offentligheden. Sitet rummer analyser, tal og fakta, politik osv.

http://www.skat.dk/
Skats hjemmeside.

http://www.vismandsportalen.dk/
Rigtig godt og sjovt website, som er særdeles relevant i undervisningen. Spillet kræver lidt tid og rutine, men det er en god øvelse for eleverne at gå igennem og de får en bedre forståelse af, hvor kompliceret det er, at sidde med statens budgetter og få dem til at stemme.

http://www.ecb.int/home/html/index.en.html
Den Europæiske Centralbank rentebevægelser og valtuaorienteringer kan indhentes via dette site.

http://www.danskerhverv.dk/Politik/Sider/Politik.aspx
Dansk Erhverv som er en interesseorganisation, har dette interessante website at byde på, blandt andet deres forslag til ny vækst.

http://www.evam.dk/uvf_dkbilleder.htm
Dansk Industri har udarbejdet en række relevante økonomiske publikationer som gratis kan downloades fra dette site.

http://www.lo.dk/Politik.aspx
LOs (Landsorganisationen i Danmark) site om politik der rummer mange økonomiske områder som økonomisk politik, beskæftigelse og globalisering.