Åbn undermenuer...

Tjek på lektien

.. er en række små enkle opgaver, der kan løses ved at læse det tekststykke i bogen som du har fået for. Formålet med tjek-på-lektien-opgaverne er dels at hjælpe med at sætte fokus på det centrale i teksten, dels at sætte tanker i gang forud for undervisningen.

8.1 Politisk kommunikation

- Hvad betyder mediernes dagsorden?
- Hvad betyder vælgernes dagsorden?
- Hvad betyder mediernes egen dagsorden?
- Forklar figur 8.1
- Hvad er en politisk diskurs?
- Hvad er forskellen på en dikurs menings- og handlingshorisont?
- Hvad er priming?
- Forklar, hvordan udtrykkene det grå guld og ældrebyrden er to eksempler på framing.
- Hvad er spin?
- Tekstboks 8.1: Hvorfor benytter politikere sig af spin og spindoktorer?
- Hvad viser figur 8.3?
- Overvej, hvilke konsekvenser spin har for mediernes rolle i demokratiet (figur 8.4).

8.2 Mediernes rolle

- Sammenlign mediernes tre roller i demokratiet (figur 8.4). Hvilken rolle mener du er den vigtigste?
- Hvad vil det sige, at medierne nogle gange optræder som den fjerde statsmagt?
- Hvad betyder det, at medierne forenkler? 
- Hvad betyder det, at medierne lægger vægt på identifikation?
- Hvad betyder det, at medierne polariserer og vægter sensation?
- Overvej hvorfor det er de nævnte kriterier, der afgør om noget kan blive en nyhed.

8.3 Politisk spin

- Forklar hhv. ettrinsmodellen, totrins-modellen og anvendelses-modellen.
- Hvad kan man bruge dem til?
- Hvilken model giver den bedste forklaring?
- Giv en vurdering af medialiseringens problemer og gevinster for demokratiet (figur 85).
- Er gevinsterne større end problemerne? Eller omvendt?