Åbn undermenuer...

Politiske ideologier og menneskerettigheder

Dette kapitelsite lægger op til, at du og dine klassekammerater kan arbejde aktivt og selvstændigt med temaet om Politiske ideologier og menneskerettigheder. Med kapitelsitet tilbyder vi nogle konkrete redskaber til at lukke samfundet op! på en måde der kan være med til at styrke jeres muligheder for at forstå og forklare samt handle aktivt som demokratiske medborgere i det samfund som I lever i.      

I arbejdet med kapitel 7 undersøger vi indholdet i de klassiske ideologier og analyserer hvordan de kommer til udtryk hos de politiske partier. Sjovt er det, at der i Danmarks Riges Grundlov ikke står noget om, at partier er nødvendige, eller hvad partier skal bidrage med.
Derfor kan vi rejse en række spørgsmål, som: Hvorfor har vi politiske partier? Hvad styrer partierne? Hvad vil partierne med det danske samfund i fremtiden? Desuden undersøges menneskerettighederne herunder, hvilken betydning de har også for de danske politiske partier og det danske politiske system.
Arbejd videre med de redskaber der er placeret i venstremenuerne og find svar på dine spørgsmål.

Politiske ideologier og menneskerettigheder