Åbn undermenuer...

Test din viden

  
Spørgsmål 1 af 9
Du skal vælge et svar, før du kan gå videre...
Hvilket dyr repræsenterer indrestyring
Spørgsmål 2 af 9
Du skal vælge et svar, før du kan gå videre...
Hvilken sociolog anvendte først begreberne Gemeinschaft og Gesellschaft
Spørgsmål 3 af 9
Du skal vælge et svar, før du kan gå videre...
Hvad betyder aftraditionalisering?
Spørgsmål 4 af 9
Du skal vælge et svar, før du kan gå videre...
Hvor mange 5-årige børn gik i institution i Danmark i 1973?
Spørgsmål 5 af 9
Du skal vælge et svar, før du kan gå videre...
Hvad betyder refleksivitet?
Spørgsmål 6 af 9
Du skal vælge et svar, før du kan gå videre...
Hvad menes med betegnelsen generation y?
Spørgsmål 7 af 9
Du skal vælge et svar, før du kan gå videre...
Hvilket begreb knyttes ikke til Thomas Ziehe?
Spørgsmål 8 af 9
Du skal vælge et svar, før du kan gå videre...
Hvad er særligt kendetegnende for mange risici i det senmoderne samfund
Spørgsmål 9 af 9
Du skal vælge et svar, før du kan gå videre...
Hvilket begreb bruger Ulrich Beck til at beskrive det senmoderne samfunds krav til individet?

Testen er nu færdig. Her kan du se resultatet:

Korrekte svar :
Manglende korrekte svar :
Forkerte svar :

Herunder kan du gennemgå alle spørgsmålene, og se de rigtige svar.

Grøn angiver, at du har valgt et korrekt svar.
Gul angiver, at du mangler at vælge et korrekt svar.
Rød angiver, at du har valgt et forkert svar.