Åbn undermenuer...

2.0-2.3 Danmark territorium og nation

- Hurtigskrivning: noter de ting ned på et stykke papir, som du umiddelbart tænker på, når du hører begrebet globalisering

- Sammenlign de ting som du har skrevet ned med din sidemand og diskuter, hvorfor det netop var disse ting, som faldt jer ind, da I hørte begrebet globalisering.

- Diskuter med en makker om man er dansker, når man bor inden for det danske territorium.

- Diskuter om det har nogen betydning for det at være dansk, at der er nogle fastlagte territoriale grænser for hvad der er dansk land.

- Klik ind på følgende link: Dronningens Danmark. Noter ned om det danske landskab spiller nogen særlig rolle i traileren om hendes majestæt Dronning Margrethe d.IIs Danmark. Noter ned om der er andre ting i traileren, som udtrykker noget der er særligt dansk. Diskuter i grupper af tre, hvad I fandt, der var særligt dansk i traileren og begrund det over for de to andre.

- Diskuter om teoretikeren Benedict Anderson har ret i, at en nation og national identitet er udtryk for noget konstrueret eller som han selv kalder det forestillede fællesskaber. Er vores opfattelse af det at være dansk virkelig bare noget som vores omgivelser op gennem historien har skabt/konstrueret? Eller mener I der er mere i det nationale danske fællesskab end hvad Anderson mener.

- Sammenlign følgende små videoer fra dels YouTube dels fra www.visitdenmark.dk med tekstboks 2.8 s. 31 i bogen og diskuter, hvilke forskellige opfattelser af Danmark og det at være dansk der træder frem.
- Natasja: Gi' mig Danmark tilbage
- Valgvideo Dansk Folkeparti (se kun valgvideoen ca. 3 min) 
- Ny Alliances valgvideo 2007 (Ny Alliance er i dag blevet til partiet Liberal Alliance)  
- Consider Denmark (Visit Denmark)