Åbn undermenuer...

Yderligere øvelser

Denne yderligere øvelsesopgave varer ca. 1-1½ modul. Hvis der bruges 2 moduler, bør der afsættes tid til at eleverne går ind på linket og selv prøver at tage indfødsretsprøven. Øvelsen går ud på selvstændigt elevgruppearbejde (3 personer) om temaet Hvad er Danmark. Eleverne kan med fordel have følgende artikler for som lektie til dagens modul:

I. Interview med svenskeren Lasse Dencik, af Per Michael Jespersen, Politiken d. 4.9.2010. Artiklen kan findes på infomedia.

II. National identitet og fremmedsprog, af Claus Adam Jarløw. Artiklen kan læses på  http://www.global-denmark.dk/nyheder-og-artikler/artikler-fra-foer-2008/national-identitet-og-fremmedsprog/.

III. Der var et yndigt land Er det der stadig?. Artikel på Kristeligt Dagblads web-tema om national identitet. Artiklen kan findes på http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/329045:Kronik--Der-var-et-yndigt-land--Er-det-der-stadig.

IV. Dansk Folkeparti har erobret danskheden, af Mette klingsey, Information 17.9.2008. Artiklen kan enten findes på dette link http://www.information.dk/166045 eller på Infomedia.

V. Pia & co. har sat sig på Dannebrog, Politiken 18.4.2009. Artiklen kan findes på www.infomedia.dk.

De fem artikler indgår sammen med det øvrige materiale omkring Danmark i verden i elevernes arbejde med at udarbejde et undersøgelsesdesign.

Opgaveformulering

Med jeres nye viden skal I, i grupper af 3, diskutere, hvordan I kunne lave en undersøgelse (udarbejdelse af et undersøgelsesdesign jf. s. 22 i bogen) af Hvad er Danmark?. 

I den forbindelse skal I arbejde med hypoteser (se den gule How to do tekstboks s. 34). I skal selv opstille hypoteser (dvs. antagelser om Hvad er Danmark) som I tror, I enten ville kunne be- eller afkræfte i jeres undersøgelse. Det er vigtigt, at I har noget empirisk belæg (data eller viden om samfundet) der understøtter jeres hypoteser. Her vil det være relevant fx at bruge teorien om nation og nationalisme præsenteret i kapitel 2, men andet relevant materiale kan og bør inddrages.     

Foruden udarbejdelse af 2-3 hypoteser skal I:
- Forsøge at opstille relevante spørgsmål som er opbygget taksonomisk jf. kapitel 1, s. 22 i bogen. Dvs. at I skal opstille et redegørende, et undersøgende og et diskuterende/vurderende spørgsmål. Der er ingen forventning om, at det er fremragende spørgsmål (det kan være vanskeligt at nå grundet tidspres), men I skal forsøge, at arbejde med de forskellige taksonomiske niveauer i de spørgsmål, som I stiller. 
- Desuden skal I overveje, hvilken af de to metoder (den kvalitative eller den kvantitative metode jf. kapitel 1 fig. 1.3 s. 23 i bogen) som ville være mest anvendelige. Det er meget vigtigt, at I udvælger en eller begge metoder, og begrunder jeres valg af metode. 

Jeres produkt (dvs. undersøgelsesdesign indeholdende hypoteser og taksonomisk opbyggede spørgsmål) afleveres ved modulets afslutning til læreren.