Åbn undermenuer...

Links

www.yfu.dk
YFU står for Youth for understanding og er en forening som arbejder med udveksling af studerende. YFU-Danmark er en selvejende, idébestemt, non-profit forening. Det betyder, at ingen skal tjene penge på foreningens virke, og at størstedelen af arbejdet udføres af frivillige, ulønnede medlemmer af foreningen.

http://www.trane.dk/undervisnavi/danskhed_skaerm.pdf
Politikens & Gyldendals undervisningsavis omkring danskhed.

http://www.global-denmark.dk/nyheder-og-artikler/artikler-fra-foer-2008/national-identitet-og-fremmedsprog/ 
Er en dansk virksomhed som har specialiseret sig i international kompetence - altså at forstå, blive forstået og kunne begå sig internationalt. Global Denmark A/S ønsker at give deres klienter redskaber til at kommunikere optimalt, skriftligt og mundtligt, med deres medmennesker med respekt for personlig, professionel og national identitet. Missionen for Global Denmark A/S er at sætte Danmark på det globale landkort og at bidrage med redskaber til optimal kommunikation på tværs af kultur- og sproggrænser.

http://www.kristeligt-dagblad.dk/national-identitet 
Kristeligt Dagblads webside-tema om national identitet. Websitet indeholder flere interessante artikler Danmark og det at være dansk. 
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/296537:Kronik--Vi-skal-vaerne-om-de-danske-vaerdier-i-en-globaliseringstid,

http://cjas.dk/index.php/dansksociologi/article/viewFile/594/629 
Link til interessant artikel af Peter Gundelach, National identitet i en globaliseringstid, artiklen indeholder en række skarpe analytiske pointer samt godt tabelmateriale der nok er en diskussion værd. I en undervisningssammenhæng vil artiklen være umulig at nå, men uddrag af fx tabel og pointer kan være en god ide.

http://politiken.dk/indland/ECE491188/df-man-har-kun-n-national-identitet/

http://www.information.dk/emne/danskheden
Dagbladet Informations webside om temaet danskheden. På dette site vil du finde en række relevante artikler omkring Danmark, danskhed, integration osv.

http://www.nyidanmark.dk 
Et grundig offentligt administreret Informationssite til nye borgere i Danmark. Nyidanmark.dk er administreret af Udlændingeservice.

http://www.visitdenmark.dk/danmark/da-dk/menu/turist/danmark.htm
Den officielle hjemmeside for turister der besøger Danmark. Mange sjove og interessante betragtninger om hvad Danmark kan tilbyde og hvad Danmark er for et land. Perspektiverende i forhold til at forstå Danmark i verden.

https://www.borger.dk/Sider/default.aspx 
Borger.dk er en indgang til hele det offentlige Danmark. På denne hjemmeside kan du finde en lang række af informationer, ligesom det på en række områder er muligt at betjene sig selv over for det offentlige.

http://da.wikipedia.org/wiki/Danmark 
Wikipedias forklaring af hvad Danmark er for noget.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/da.html
CIAs officielle informationer om Danmark. Mange nyttige informationer.

http://www.stm.dk/_a_1578.html
Statsministeriets officielle hjemmeside. Mange informationer omkring statsministeren, regeringen, Rigsfællesskabet osv. 

http://www.cevea.dk/tema_danskhed
CEVEA - En centrum-venstre tænketanks temaside omkring danskhed.