Errata

I Luk samfundet op! 2. udgave er der fejl i figur 11.10 på side 210. Farvekoderne i figuren stemmer ikke overens med den oprindelige tabel fra Danmarks Statistik. Farvekoderne for henholdsvis kategorien "Efterkommere, vestlige lande" og "Indvandrere, ikke-vestlige lande" er byttet rundt, så figuren i bogen viser en forkert fordeling af disse.