Vejledning - mest til læreren

Websitets primære funktion er at understøtte elevernes lyst og evne til at anvende deres samfundsfaglige viden fra undervisningen på det omkringliggende samfund og derved udvikle samfundsfaglige kompetencer. Dvs. at eleverne i stigende grad bliver i stand til at anvende samfundsfagets begreber, metoder og teorier korrekt i forhold til de problemstillinger eller undersøgelser af det danske og internationale samfund, som de kommer til at beskæftige sig med.

Vi har med dette website forsøgt at understøtte det konkrete kernefaglige arbejde med bogen Luk samfundet op! Det sker gennem tjek-spørgsmål til bogens tekst, øvelsesopgaver til bogen, interaktive modeller, tests, PowerPoint-præsentationer, små film, undervisningsforløb osv. Det supplerende materiale er forsøgt indarbejde i de øvelsesopgaver som er udarbejdet til sitet og de er udarbejdet med sigte på at få eleverne til at arbejde med det levende samfund. Materialerne her på sitet skal perspektivere bogens indhold og øge mulighederne for at bevæge sig fra bog til www.luksamfundetop.dk og videre ud i samfundet.

Websitets opbygning følger bogens. Dvs. der er 11 temaer, som rummer en række materialer og film med politikere. Materialerne vil være at finde i venstre side af vinduet, når man har klikket sig ind på et tema. Ønsker man at klikke sig tilbage til et andet tema, klikker man på et af de 11 tal der findes i menulinjen lige over temaets indhold. 

Det kernefaglige arbejde med bogen og det supplerende materiale på websitet skal gøre det muligt for eleverne at producere og dele faglige produkter. De faglige produkter kan tage afsæt i bogen, men kan også med fordel tage udgangspunkt i det omkringliggende samfund.

Brugerorientering og interaktivitet har været bærende principper i vores arbejde med at sammensætte et undervisningsmateriale, der gør det muligt at indfri de faglige mål samt kravene om kernestof og supplerende stof. På www.luksamfundetop.dk får eleverne mulighed for at arbejde med stoffet i samfundsfag. Dvs. at de får mulighed for at anvende det, de undervises i, med det samme på flere forskellige måder.

Formålet er kort og godt at skabe en platform, hvor eleverne kan forsøge sig med deres samfundsfaglige viden, hvor de kan møde elever fra andre skoler og hvor de så at sige kan undervise og lære af hinanden og derigennem styrke deres samfundsfaglige kompetencearbejde.

Men ... hvad med blog og vodcast?

På første udgave af denne hjemmeside var det muligt at uploade både film og tekst.

Det har vi fået mange begejstrede tilbagemeldinger på - og meget få uploads. De fleste har benyttet opgaverne, men delt elevernes produkter på egne intranet, egne Youtube-kanaler o.lign.

Opgaveinspirationen har vi bevaret her på siden, men uden uploadfunktionen, der alligevel ikke blev benyttet ret meget.