Åbn undermenuer...

Test din viden

  
Spørgsmål 1 af 5
Du skal vælge et svar, før du kan gå videre...
Hvilket princip galt for den danske velfærdsstats udvikling i perioden 1890-1914?
Spørgsmål 2 af 5
Du skal vælge et svar, før du kan gå videre...
Den offentlige sektor i Danmark tager sig af rigtig mange opgaver men hvilke områder er de dyreste for den danske stat?
Spørgsmål 3 af 5
Du skal vælge et svar, før du kan gå videre...
Hvad er det, vi mener, når vi siger, at det danske skattesystem er progressivt?
Spørgsmål 4 af 5
Du skal vælge et svar, før du kan gå videre...
Hvilken politisk ideologi har inspireret den universelle velfærdsmodel?
Spørgsmål 5 af 5
Du skal vælge et svar, før du kan gå videre...
Hvilke muligheder er der for at udvide den danske arbejdsstyrke? (sæt flere krydser)

Testen er nu færdig. Her kan du se resultatet:

Korrekte svar:
Manglende korrekte svar:
Forkerte svar:

Herunder kan du gennemgå alle spørgsmålene, og se de rigtige svar.

Grøn angiver, at du har valgt et korrekt svar.
Gul angiver, at du mangler at vælge et korrekt svar.
Rød angiver, at du har valgt et forkert svar.