Åbn undermenuer...

Test din viden

  
Spørgsmål 1 af 8
Du skal vælge et svar, før du kan gå videre...
Hvilken styreform er der tale om, når man siger at: Folket vælger nogle repræsentanter til at tage beslutninger på deres vegne og folket kan udskifte repræsentanterne?
Spørgsmål 2 af 8
Du skal vælge et svar, før du kan gå videre...
Hvad er en folkeafstemning?
Spørgsmål 3 af 8
Du skal vælge et svar, før du kan gå videre...
Hvad er et af kendetegnene ved konkurrencedemokrati?
Spørgsmål 4 af 8
Du skal vælge et svar, før du kan gå videre...
Hvilken magtform er der tale om, når man siger at: Person A kan få person B til at gøre noget, B ellers ikke ville have gjort?
Spørgsmål 5 af 8
Du skal vælge et svar, før du kan gå videre...
Charles Montesquieus magtdelingslære går ud på følgende:
Spørgsmål 6 af 8
Du skal vælge et svar, før du kan gå videre...
Lovgivningsprocessen kan deles op i følgende faser:
Spørgsmål 7 af 8
Du skal vælge et svar, før du kan gå videre...
Negativ parlamentarisme er kendetegnet ved:
Spørgsmål 8 af 8
Du skal vælge et svar, før du kan gå videre...
Hvor stor er stemmeprocenten cirka ved et folketingsvalg i Danmark?

Testen er nu færdig. Her kan du se resultatet:

Korrekte svar:
Manglende korrekte svar:
Forkerte svar:

Herunder kan du gennemgå alle spørgsmålene, og se de rigtige svar.

Grøn angiver, at du har valgt et korrekt svar.
Gul angiver, at du mangler at vælge et korrekt svar.
Rød angiver, at du har valgt et forkert svar.