Åbn undermenuer...

Tjek på lektien

.. er en række små enkle opgaver, der kan løses ved at læse det tekststykke i bogen som du har fået for. Formålet med tjek-på-lektien-opgaverne er dels at hjælpe med at sætte fokus på det centrale i teksten, dels at sætte tanker i gang forud for undervisningen.

11.1-11.2 Økonomisk globalisering

- Hvad er en ekstern udfordring?
- Hvad er økonomisk globalisering?
- Hvorfor er globalisering mere end økonomisk globalisering?
- Hvad betyder begrebet interdependens?
- Hvad handler outsourcing om?

11.3, 11.4 og 11.5 Eksterne udfordringer, menneskerettigheder og klimatiske udfordringer

- Hvad er politisk globalisering?
- Hvad er menneskerettigheder for noget?
- Hvor mange demokratiske lande er der i verden (brug tabel 11.1)
- Forklar figur 11.7 og 11.8
- Hvad er målsætningerne for dansk udenrigspolitik?
- Hvilken indflydelse har NATO og EU på den danske stat?
- Hvorfor er klimaet en ekstern udfordring?
- Hvem er FNs klimapanel?
- Hvad er klimaflygtninge?
- Nævn nogle klimaudfordringer

11.6 Kulturel globalisering

- Hvad handler begrebet "amerikanisering" om?
- Forklar tabel 11.2
- Hvad handler kultur om?
- Hvorfor kan det danske sprog være udfordret og hvordan er det udfordret?
- Hvor mange udenlandske statsborgere, indvandrere og efterkommere befinder der sig i Danmark? (brug figur 11.10)
- Hvad handler integration om?
- Hvad handler assimilation om?
- Hvad handler segregation om?
- Hvad handler pluralistisk integration om?
- Hvilke spørgsmål rejser de eksterne udfordringer?