Åbn undermenuer...

Links

http://www.ifg.org   Internationalt forum - hvor der videre adgang til spændende, men ikke altid lige lette analyser omkring globalisering.  

http://sociology.emory.edu/faculty/globalization/  et omfattende website omkring relevante globaliseringsaspekter fx politiske, sociologiske, økonomiske og kulturelle forhold. Hjemmesidens ankerfolk er Franck Lechner Emory University og Teresa Loftin Tuft University. 

www.imf.org Den internationale monetære fond bedre kendt som IMFs officielle hjemmeside. Det er især økonomiske globaliseringsaspekter som er at finde på dette site – men det kan være meget brugbart i relation til at arbejde med fx udviklingsarbejde i den 3.Verden

www.globalpolicy.org/globalization Super spændende site som har som sit hovedmål at vurdere og monitorere FNs arbejde. Global Policy kalder sig selv for en vagthund – som arbejder for gennemsigtighed i det global-politiske arbejde.

www.UN.org FN’s officielle hjemmesider med alle de oplysninger som er relevante vedr. FN’s opgaver og mål i verden

www.wto.org Verdensbankens officielle hjemmeside.

NATOs officielle hjemmeside med alle de oplysninger som er relevante vedr. NATOs værdier, opgaver og mål.

www.eu-oplysningen.dk Danmarks mest informative website om EU. Alt synes muligt at finde på denne site.

www.sm.dk Social- og indenrigsministeriets hjemmeside - har af gode grunde en central placering i forhold til velfærdsspørgsmålet i det danske samfund – og dens hjemmeside rummer da også en lang række væsentlige oplysninger omkring sociale ydelser og velfærd – og forholdet mellem borger og stat

www.sum.dk  Sundheds- og Ældreministeriet er desuden en vigtig aktør i skabelsen af konkret velfærd for den enkelte borger i Danmark. Sitet indeholder en række gode informationer og specielt talmateriale, kurver og figurer vedr. levealder, dødelighed, forebyggende indsats, takster for hvad det koster at blive behandlet osv. osv.

www.bm.dk Beskæftigelsesministeriet er ligesom de øvrige ministerier centrale medspillere i at sørge for at velfærdsDanmark fungerer – beskæftigelsesministeriets website rummer mange forskellige interessante materialer omkring beskæftigelse, ledighed, ligestilling og så har de en spændende kategori der hedder nøgletale – her kan man hurtigt finde en række brugbare oplysninger – vedr. ledighed, beskæftigelse, hvornår folk trækker sig tilbage fra det danske arbejdsmarked, hvor meget vi arbejder i Danmark osv.

www.fm.dk Finansministeriets hjemmeside skal naturligvis også med specielt fordi den rummer en række gode oplysninger omkring konjunkturer og tilstanden i dansk økonomi (FM-økonomiske redegørelser) – hvilket er stærkt relevant for en diskussion omkring velfærd. 

www.amkom.dk  Arbejdsmarkedskommissionens officielle hjemmeside – her kan man blandt andet finde kommissionens anbefalinger til, hvordan det danske arbejdsmarked bør indrettes i fremtiden

www.socialpolitisk-forening.dk  den tidl. alternative velfærdskommission som opstod i protest mod den af regeringen nedsatte velfærdskommission – har ikke længere sit eget website – i stedet bruger medlemmerne fra denne organisation social-politisk forenings hjemmeside til at ytre deres ikke uinteressante og ofte meget perspektivrige holdninger omkring det danske velfærdssamfund og dets fremtid – et rigtigt godt site, hvis man gerne vil have mulighed for at nuancere debatten en anelse.

www.globalisering.dk det officielle website fra regeringens tidligere globaliseringsråd. På sitet kan der findes oplysninger om formål med globaliseringsrådet og der kan hentes en række interessante og relevante materialer ned.

www.b.dk/ Avisen - Berlingske Tidendes officielle hjemmeside med gode artikler om velfærd og velfærdsstaten

www.information.dk/  Avisen - Informations officielle hjemmeside med gode artikler om velfærd og velfærdsstaten

www.jp.dk/ Avisen – Jyllands Postens officielle hjemmeside med gode artikler

www.politiken.dk/ Avisen – Politikens officielle hjemmeside med gode artikler

www.kristeligt-dagblad.dk/   Avisen – Kristeligt Dagblads officielle hjemmeside med gode artikler

www.borsen.dk Avisen – Børsens officielle hjemmeside

www.dst.dk/ Danmarks statistiks hjemmeside rummer ufattelige mængder af tal, analyser og grafiske opsætninger. En sand guldgruppe.

www.dors.dk/ Dette link fører til det økonomiske råds hjemmeside. Det Økonomiske Råd mødes to gange om året for at diskutere vismandsrapporten, der indeholder vurderinger af den økonomiske situation og analyser af forskellige økonomiske problemstillinger f.eks. om den økonomiske politik, velfærdsstaten eller arbejdsmarkedsforhold.

www.udviklingstal.dk En DANIDA-hjemmeside der indeholder et meget stort talmateriale omkring udviklingslandene. Meget brugbart og forholdsvis nemt at gå til.

http://www.efkm.dk/ Energi-, forsynings- og klimaministeriets officielle hjemmeside, hvor man blandt andet kan indhente information omkring Danmarks klimaplaner, men også info omkring internationale forhandlinger og oplæg til ændringer.