Åbn undermenuer...

Links

http://databank.soc.ku.dk/Dataoversigt/Forskningsemner/Velfaerd_Marginalisering/ Ret interessant link til Sociologisk Institut på Københavns Universitet, hvor man kan få adgang til en masse spændende data. Blandt andet findes der noget godt talmateriale omkring ”Velfærd og marginalisering”.

www.vbn.aau.dk Aalborg Universitets sociologi insituts hjemmeside ligeledes med spændende materiale og publikationer – man skal dog søge lidt for at finde noget som har en lidt bredere appel end det rent akademiske øje. 

www.akf.dk konkret hjemmeside omhandlende den lange række af velfærdsydelser som ladets kommuner tilbyder borgeren i hverdagen. Det gode ved denne website er dens forankring i hverdagslivet – fordi den evaluerer på den praksis der finder sted.

www.sfi.dk  Det nationale forskningscenter for velfærd – er tidligere omtalt på nogle af de andre linksamlinger her på webben, men i forhold til kapitel 10 er det især socialpolitik og velfærd der er centralt, hvilket dette link – linker til http://www.sfi.dk/Default.aspx?ID=4604

www.sim.dk Social- og indenrigsministeriets hjemmeside - socialministeriet har af gode grunde en central placering i forhold til velfærdsspørgsmålet i det danske samfund – og dens hjemmeside rummer da også en lang række væsentlige oplysninger omkring sociale ydelser og velfærd – og forholdet mellem borger og stat

http://www.sum.dk/ Sundheds- og ældreministeriet er også en vigtig aktør i skabelsen af konkret velfærd for den enkelte borger i Danmark. Sitet indeholder en række gode informationer og specielt talmateriale, kurver og figurer vedr. levealder, dødelighed, forebyggende indsats, takster for hvad det koster at blive behandlet osv. osv.

http://www.bm.dk/ Beskæftigelsesministeriet er ligesom de øvrige ministerier centrale medspillere i at sørge for at velfærdsDanmark fungerer – beskæftigelsesministeriets website rummer mange forskellige interessante materialer omkring beskæftigelse, ledighed, ligestilling og så har de en spændende kategori der hedder nøgletale – her kan man hurtigt finde en række brugbare oplysninger – vedr. ledighed, beskæftigelse, hvornår folk trækker sig tilbage fra det danske arbejdsmarked, hvor meget vi arbejder i Danmark osv.

http://www.fm.dk/ Finansministeriets hjemmeside skal naturligvis også med specielt fordi den rummer en række gode oplysninger omkring konjunkturer og tilstanden i dansk økonomi (FM-økonomiske redegørelser) – hvilket er stærkt relevant for en diskussion omkring velfærd. 

http://www.amkom.dk/ Arbejdsmarkedskommissionens officielle hjemmeside – her kan man blandt andet finde kommissionens anbefalinger til, hvordan det danske arbejdsmarked bør indrettes i fremtiden

http://www.socialpolitisk-forening.dk/ den tidl. alternative velfærdskommission som opstod i protest mod den af regeringen nedsatte velfærdskommission – har ikke længere sit eget website – i stedet bruger medlemmerne fra denne organisation social-politisk forenings hjemmeside til at ytre deres ikke uinteressante og ofte meget perspektivrige holdninger omkring det danske velfærdssamfund og dets fremtid – et rigtigt godt site, hvis man gerne vil have mulighed for at nuancere debatten en anelse.

http://www.b.dk/ Avisen - Berlingske Tidendes officielle hjemmeside med gode artikler om velfærd og velfærdsstaten

http://www.information.dk/  Avisen - Informations officielle hjemmeside med gode artikler om velfærd og velfærdsstaten

http://jp.dk/ Avisen – Jyllands Postens officielle hjemmeside med gode artikler om velfærd og velfærdsstaten

http://politiken.dk/ Avisen – Politikens officielle hjemmeside med gode artikler om velfærd og velfærdsstaten

http://www.kristeligt-dagblad.dk/   Avisen – Kristeligt Dagblads officielle hjemmeside med gode artikler om velfærd og velfærdsstaten

http://borsen.dk/nyheder/weekend_og_nat/weekend.html Avisen – Børsens officielle hjemmeside med gode artikler om velfærd og velfærdsstaten

http://www.dst.dk/ Danmarks statistiks hjemmeside rummer ufattelige mængder af tal, analyser og grafiske opsætninger. En sand guldgruppe

http://www.dors.dk/ Dette link fører til det økonomiske råds hjemmeside. Det Økonomiske Råd mødes to gange om året for at diskutere vismandsrapporten, der indeholder vurderinger af den økonomiske situation og analyser af forskellige økonomiske problemstillinger f.eks. om den økonomiske politik, velfærdsstaten eller arbejdsmarkedsforhold. Det mest interessante ved sitet er deres økonomiske rapporter omkring dansk økonomi – de er til gengæld uhyre central og interessant læsning

http://www.statsministeriet.dk/ Statsministeriets officielle hjemmeside – hvor man blandt andet kan finde VK-regeringens udspil til en senere tilbagetrækningsalder ”Vi kan jo ikke låne os til velfærd!” 

http://www.stm.dk/publikationer/arbprog_10/index.htm interessant link til regeringens plan for Danmark i årene fremover ”Danmark 2020 viden, vækst, velstand og velfærd”

http://www.nationalbanken.dk/ link til Nationalbankens officielle hjemmeside. Et informativt site, blandt andet med vurderinger af dansk økonomi her og nu og i fremtiden

http://www.oem.dk/ link til Erhverv- og vækstministeriets officielle hjemmeside, informationer omkring økonomisk vækst og økonomiske reformer, blandt andet med en interessant beskrivelse af dansk konkurrenceevne 2010

http://www.business.dk/oekonomi Berlingske Tidendes Business tillæg har et meget interessant temasite på nettet, hvor rigtig mange forskellige aspekter vedr. økonomi behandles

http://www.ae.dk/analyse/ny-okonomisk-prognose-spareplan-risikerer-kvaele-opsvinget-dansk-okonomi Link til Arbejderbevægelsens Erhvervsråds mange analyser og vurderinger af dansk økonomi, beskæftigelsessituationen, hvor der er et særligt tema og det danske arbejdsmarked under og efter krisen

http://www.ftf.dk/oekonomi/artikel/genopretningspakken-oekonomisk-udspil-fra-regeringen-kopi-1/ Hovedorganisationen for private og offentlige ansatte har et interessant website med prognoser om dansk økonomi, statens finanser og kommunal økonomi

http://www.ens.dk/DA-DK/UNDERGRUNDOGFORSYNING/Sider/forside.aspx Energistyrelsens website om en lang række forhold vedr. Danmarks energi, olie og gas osv. Altså noget om naturressourcerne. Særligt informationerne omkring olie og gas betydning for den danske samfundsøkonomi er spændende læsning

http://www.finansraadet.dk/ link til finansrådets website. Finansrådet er en interesseorganisation primært for bankerne i Danmark og derfor en ivrig debattør i de finansielle debatter i offentligheden. Sitet rumme analyser, tal og fakta, politik osv.

http://www.skat.dk/ Skats officielle hjemmeside –

http://www.vismandsportalen.dk/ rigtig godt og sjovt website, som er særdeles relevant i undervisningen. Spillet kræver lidt tid og rutine, men det er en god øvelse for eleverne at gå igennem og de får en bedre forståelse af, hvor kompliceret det er, at sidde med statens budgetter og få dem til at stemme.

http://www.ecb.int/home/html/index.en.html link til den Europæiske Centralbank rentebevægelser og valtuaorienteringer kan indhentes via dette site

http://www.danskerhverv.dk/Politik/Sider/Politik.aspx Dansk Erhverv som er en interesseorganisation, har dette interessante website at byde på, blandt andet deres forslag til ny vækst

http://www.lo.dk/Politik.aspx LO’s (Landsorganisationen i Danmark) site om politik der rummer mange økonomiske områder som økonomisk politik, beskæftigelse og globalisering