Åbn undermenuer...

Links

http://www.dst.dk/ Danmarks statistiks hjemmeside rummer ufattelige mængder af tal, analyser og grafiske opsætninger. En sand guldgruppe

http://www.dors.dk/ Dette link fører til det økonomiske råds hjemmeside. Det Økonomiske Råd mødes to gange om året for at diskutere vismandsrapporten, der indeholder vurderinger af den økonomiske situation og analyser af forskellige økonomiske problemstillinger f.eks. om den økonomiske politik, velfærdsstaten eller arbejdsmarkedsforhold.

http://www.fm.dk/ Dette link fører til Finansministeriets officielle hjemmeside. På dette site kan findes en mængde relevante informationer omkring dansk økonomi, blandt andet findes det meget interessante konjunkturnyt.

http://stm.dk linket henviser til statsministeriets hjemmeside, hvor der findes en række informationer omkring det vækstforum, som regeringen har nedsat

http://www.stm.dk/publikationer/arbprog_10/index.htm interessant link til regeringens plan for Danmark i årene fremover ”Danmark 2020 viden, vækst, velstand og velfærd”

http://www.nationalbanken.dk/ link til Nationalbankens officielle hjemmeside. Et informativt site, blandt andet med vurderinger af dansk økonomi her og nu og i fremtiden

http://www.oem.dk/ link til Erhverv- og vækstministeriets officielle hjemmeside, informationer omkring økonomisk vækst og økonomiske reformer, blandt andet med en interessant beskrivelse af dansk konkurrenceevne 2010

http://www.business.dk/oekonomi Berlingske Tidendes Business tillæg har et meget interessant temasite på nettet, hvor rigtig mange forskellige aspekter vedr. økonomi behandles

http://epn.dk/okonomi2/dk/ Jyllandspostens interessante og informationsrige temasite EPN - om økonomi. Interessante indspark i debatten omhandlende dansk økonomi

http://www.information.dk/emne/dansk-oekonomi Dagbladet Informations righoldige artikelarkiv omhandlende aspekter ved dansk økonomi

http://www.ae.dk/analyse/ny-okonomisk-prognose-spareplan-risikerer-kvaele-opsvinget-dansk-okonomi Link til Arbejderbevægelsens Erhvervsråds mange analyser og vurderinger af dansk økonomi, beskæftigelsessituationen, hvor der er et særligt tema og det danske arbejdsmarked under og efter krisen

http://borsen.dk/nyheder/oekonomi.html link til avisen Børsens website om økonomi.

http://www.ftf.dk/oekonomi/artikel/genopretningspakken-oekonomisk-udspil-fra-regeringen-kopi-1/ Hovedorganisationen for private og offentlige ansatte har et interessant website med prognoser om dansk økonomi, statens finanser og kommunal økonomi

http://www.ens.dk/DA-DK/UNDERGRUNDOGFORSYNING/Sider/forside.aspx Energistyrelsens website om en lang række forhold vedr. Danmarks energi, olie og gas osv. Altså noget om naturressourcerne. Særligt informationerne omkring olie og gas betydning for den danske samfundsøkonomi er spændende læsning

http://www.finansraadet.dk/ link til finansrådets website. Finansrådet er en interesseorganisation primært for bankerne i Danmark og derfor en ivrig debattør i de finansielle debatter i offentligheden. Sitet rumme analyser, tal og fakta, politik osv.

http://www.skat.dk/ Skats officielle hjemmeside –

http://www.vismandsportalen.dk/ rigtig godt og sjovt website, som er særdeles relevant i undervisningen. Spillet kræver lidt tid og rutine, men det er en god øvelse for eleverne at gå igennem og de får en bedre forståelse af, hvor kompliceret det er, at sidde med statens budgetter og få dem til at stemme.

http://www.ecb.int/home/html/index.en.html link til den Europæiske Centralbank rentebevægelser og valtuaorienteringer kan indhentes via dette site

http://www.danskerhverv.dk/Politik/Sider/Politik.aspx Dansk Erhverv som er en interesseorganisation, har dette interessante website at byde på, blandt andet deres forslag til ny vækst

http://www.lo.dk/Politik.aspx LO’s (Landsorganisationen i Danmark) site om politik der rummer mange økonomiske områder som økonomisk politik, beskæftigelse og globalisering