Åbn undermenuer...

Økonomi og behovsopfyldelse

Dette kapitelsite lægger op til, at du og dine klassekammerater kan arbejde aktivt og selvstændigt med temaet om Økonomi og behovsopfyldelse. Med kapitelsitet tilbyder vi nogle konkrete redskaber til at lukke samfundet op! på en måde der kan være med til at styrke jeres muligheder for at forstå og forklare samt handle aktivt som demokratiske medborgere i det samfund som I lever i.      

I arbejdet med kapitel 9 undersøger vi, hvad økonomi er og hvilken funktion økonomi kan have for en persons liv.
Hvordan skal samfundets ressourcer fordeles? Hvordan skal mine ressourcer fordeles? Økonomi påvirker alle menneskers liv og de økonomiske spørgsmål er fx afgørende for om mennesker verden over kan leve et godt liv, bare overleve eller om de kan risikere at dø af ressourcemangel.
For at styrke din og dine klassekammeraters viden om og evne til at foretaget økonomiske prioriteringer, vil jeres arbejde på dette kapitelsite indebære brug af de økonomiske begreber. Desuden vil der være øvelser som skal styrke forståelsen af de økonomiske sammenhænge, hvilket kan bruges til at kvalificere vores økonomiske diskussioner og i sidste ende optimere brugen af samfundets begrænsede ressourcer.
Arbejd videre med de redskaber der er placeret i venstremenuerne og find svar på dine spørgsmål. 

Økonomi og behovsopfyldelse i Danmark