Åbn undermenuer...

Medier og politik

Dette kapitelsite lægger op til, at du og dine klassekammerater kan arbejde aktivt og selvstændigt med temaet om Medier og politik. Med kapitelsitet tilbyder vi nogle konkrete redskaber til at lukke samfundet op! på en måde der kan være med til at styrke jeres muligheder for at forstå og forklare samt handle aktivt som demokratiske medborgere i det samfund som I lever i.      

I arbejdet med kapitel 8 vil vi blandt andet undersøge mediernes rolle i forbindelse med politiske kommunikation men også diskutere hvorvidt medierne udgør en form for fjerde statsmagt i Danmark. Vi vil se på, hvilke forskellige roller medierne kan spille, og hvordan danskerne opfatter medierne. Vi vil også arbejde med spinbegrebet og undersøge dets betydning i forbindelse med den politiske kommunikation, mediernes indflydelse på den politiske dagsorden og vælgernes adfærd.
I den forbindelse anvendes forskellige medie-modeller til at undersøge, hvordan forskellige medier arbejder osv.
Arbejd videre med de redskaber der er placeret i venstremenuerne og find svar på dine spørgsmål.

Medier og politik