Åbn undermenuer...

Links

Links til politiske partier i Folketinget
http://www.venstre.dk/
Venstre

http://www.socialdemokraterne.dk/default.aspx?
Socialdemokraterne

http://www.danskfolkeparti.dk/Home.asp
Dansk Folkeparti

http://sf.dk/
Socialistisk Folkeparti

http://www.konservative.dk/
Konservative

http://www.radikale.dk/
Radikale Venstre

http://www.enhedslisten.dk/
Enhedslisten

http://liberalalliance.dk/
Liberal Alliance

http://www.kd.dk/
Kristendemokraterne

http://www.partietfokus.dk/
Partiet FOKUS

Links til politiske partier udenfor Folketinget
http://kommunister.dk/
Kommunistisk Parti

http://www.frp.dk/
Fremskridtspartiet

http://borgerligtcentrum.dk/
Borgerligt Centrum

http://www.piratpartiet.dk/
Piratpartiet

http://www.visionspartiet.dk/
Visionspartiet

http://www.faelleslisten.dk/
Fælleslisten

http://www.groenne.dk/
De Grønne

http://www.dksamling.dk/
Dansk Samling

http://www.dkp.dk/
Danmarks Kommunistiske Parti

http://www.retsforbundet.dk/
Retsforbundet

http://www.slesvigsk-parti.dk/
Slesvigsk Parti

http://www.dnsb.info/
Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse

Liberalistisk orienterede blogs mv.
http://www.cepos.dk/
CEPOS, en borgerlig-liberal tænketank

http://punditokraterne.dk/
Punditokraterne en borgerlig-liberal blog

http://www.180grader.dk/
180grader er en borgerlig netavis, hvor brugerne selv fungerer som journalister og redaktører

http://jarlcordua.dk/
Jarl Corduas blog, der har som ambition at kommentere og analysere især aktuelle emner om dansk politik ud fra et uafhængigt liberalt grundsyn.

Konservativt orienterede blogs mv.
http://www.danskkultur-debat.dk/
Grundlovsforeningen Dansk Kulturs debatforum. Foreningens formål er ifølge hjemmesiden at støtte og kæmpe for den danske kultur, som er udviklet gennem årtusinder og baseret på et kristent livssyn og retten til frit at tænke, tro og tale.

http://www.nomos-dk.dk/
NOMOS er et medie, der har til formål at indsamle dokumentation samt udvikle og formidle ideer og indeholder bl.a. materiale om nationalkonservatisme.

http://monokultur.dk/ 
En konservativ blog.

http://konservativkrabask.wordpress.com/
Er ifølge hjemmesiden Gnavne kommentarer til tidens dårskab fra et økonomisk liberalt og kulturelt konservativt ståsted.

http://www.kulturkloeften.dk/ 
Hjemmesiden til bogen Blandt kriminelle muslimer af Nicolai Sennels, og beskæftiger sig med integrationsproblemer blandt muslimske indvandrere i Danmark.

Socialistisk orienterede blogs mv.
http://www.ae.dk/
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er en økonomisk-politisk tænketank og analyseinstitut, der arbejder for at fremme den sociale retfærdighed i Danmark.

http://www.cevea.dk/
Cevea er en centrum-venstre tænketank og et tidsskrift, der har til formål at give de borgerlige tænketanke og medier kamp til stregen og forny centrum-venstre fløjen.

http://kritiskdebat.dk/frontpage.php
 
Kritisk debat er et internetbaseret tidsskrift, som har til formål at bringe artikler og essays, der ifølge hjemmesiden rækker ud over den nyliberalistisk dominerede debat og orienterer sig mod de mange og forskelligartede bestræbelser for at formulere og opbygge et centrum-venstre alternativ til det kapitalistiske samfundssystem. Kritisk Debat henvender sig til alle socialister og kritisk indstillede, der ønsker en åben og udogmatisk debat om alternativer til det kapitalistiske samfundssystem.

https://www.attac.org/en/whatisattac/attac-denmark
ATTAC-Danmark er en del af den internationale ATTAC-bevægelse, der har til formål at fremme demokratisk kontrol over finansmarkeder og finansinstitutioner.

http://www.arbejderen.dk/
Dagbladet Arbejderen er ifølge dem selv Danmarks røde dagblad og har tilknytning til den yderste venstrefløj i Danmark omkring Kommunistisk Parti.

http://astro3000dansk.wordpress.com/
 
En kommunistisk blog omkring Danmarks Kommunistiske Parti.

http://www.modkraft.dk 
Har til formål, at være Danmarks førende internetportal for venstrefløjen og progressive bevægelser.

http://www.demos.dk/
Demos bekæmper  enhver form for højredrejning i det danske samfund og arbejder med at dokumentere og informere om højrefløjens aktiviteter både nationalt og internationalt.

Andre
http://www.ft.dk/
Folketingets hjemmeside.

http://www.domstol.dk/Pages/default.aspx
De danske domstoles hjemmeside fra byret til højesteret.

www.fairlosning.dk
Socialdemokraterne og SFs økonomiske udspil.

 

www.menneskeret.dk
Institut for Menneskerettigheder (IMR) hjemmeside. Instituttet blev oprettet ved Lov i 2002 og har til formål at indsamle, udvikle og formidle af viden om menneskerettigheder både i forhold til danske, europæiske og internationale forhold.