Åbn undermenuer...

Det politiske system i Danmark

Dette kapitelsite lægger op til, at du og dine klassekammerater kan arbejde aktivt og selvstændigt med temaet om Det politiske system i Danmark. Med kapitelsitet tilbyder vi nogle konkrete redskaber til at lukke samfundet op! på en måde der kan være med til at styrke jeres muligheder for at forstå og forklare samt handle aktivt som demokratiske medborgere i det samfund som I lever i.      

I arbejdet med kapitel 7 skal vi undersøge hvilken betydning det har, at det danske system bygger på de demokratiske idealer. Hvad ville det fx betyde hvis styreformen i Danmark var en anden fx et diktatur eller et teokrati (guds-styre et religiøst præstestyre).
Det centrale ved demokratiet er ikke kun, at det er noget vi har i Danmark, det er også væsentligt at kigge på hvordan vi bruger det eller sagt på en anden måde, hvordan vi godt kunne tænke os at bruge det. Disse spørgsmål rejser en lang række af diskussioner blandt andet af, hvilke forskellige indflydelseskanaler vi borgere har og om vi reelt har indflydelse eller om det snarere er formelle rettigheder osv. I forlængelse af dette bliver det samtidigt relevant at kigge på, hvem der har magten og hvilke former for magt der er i spil i det politiske system i samfundet, herunder hvilken indflydelse EU har på det danske politiske system.
Arbejd videre med de redskaber der er placeret i venstremenuerne og find svar på dine spørgsmål.

Det politiske system i Danmark