Åbn undermenuer...

Tjek på lektien

.. er en række små enkle opgaver, der kan løses ved at læse det tekststykke i bogen som du har fået for. Formålet med tjek-på-lektien-opgaverne er dels at hjælpe med at sætte fokus på det centrale i teksten, dels at sætte tanker i gang forud for undervisningen.

5.1 Livsform

- Hvad betyder begrebet social differentiering?
- Hvorfor bruger vi begrebet social differentiering i samfundsfag?
- Hvad er livsform
- Hvilke tre livsformer beskrives i afsnit 5.1?

5.2 Livsstil

- Hvad er en livsstil og hvad handler livsstilsbegrebet om?
- Hvad mener Pierre Bourdieu med begrebet habitus?
- Hvad er et segment?
- Hvad kan vi bruge Minervamodellen til?
- Hvad mener Pierre Bourdieu med begrebet kapital
- Hvilke forskellige kapitaler findes der?
- Er der ifølge Lars Olsen sket en stigning i akademiseringen af gymnasieskolen?

5.3 Levevilkår

- Hvad handler levevilkår om?
- Hvilke tre udvælgelseskriterier bruger SFI til at lave deres socialgruppeinddeling? 
- Hvad betyder begrebet stratifikation
- Hvad handler social mobilitet om, og er der forskellige former for social mobilitet?
- Hvad handler begrebet den sociale arv om?
- Hvorfor taler man om henholdsvis absolut- og relativ fattigdom?
- Hvilke velfærdsbehov betegner sociologen Erik Allardt som væsentlige?
- Hvilke socialt udsatte grupper findes der blandt andet i det danske samfund?