Åbn undermenuer...

Links

www.sst.dk Interessant hjemmeside fra sundhedsstyrelsen omkring sundhed og social ulighed.

www.larso.dk/  Journalist og ivrig foredragsholder omkring social ulighed Lars Olsens eget website. På sitet findes der flere informative artikler omkring mange forskellige aspekter vedr. social ulighed.

www.si-folkesundhed.dk Website indeholdende kortere artikel omkring uddannelse og fysisk aktivitetsniveau – websitet er styret af Statens Institut for folkesundhed. På websitets linksamling er der en række meget væsentlige henvisninger til folkesundhed i andre lande, hvilket er nyttigt med tanke på at sammenligne Danmark med verden.

www.frivilligraadet.dk. Link til artikel omhandlende sammenhæng mellem uddannelse og deltagelse i frivilligt arbejde

www.udsatte.dk/ Rådet for socialt udsattes hjemmeside. Mange relevante informationer og mulighed for at

www.servicestyrelsen.dk/udsatte Vigtigt website med rigtig mange informationer omkring sociale problemer og socialt udsatte. Det er Servicestyrelsens officielle website.

www.sim.dk Social- og indenrigsministeriets officielle hjemmeside. indeholder en lang række informationer om mange forskellige socialpolitiske emner

www.sfi.dk/Default.aspx Det nationale forskningscenter for velfærd tidligere kendt under navnet SFI ( Social forskningsinstituttet). Dette website rummer flere forskellige rapporter omkring social ulighed, social arv osv.

www.moedrehjaelpen.dk  Mødrehjælpens officielle hjemmeside har samlet en række artikler omhandlende social ulighed og fattigdom i Danmark.

www.redbarnet.dk Red barnets officielle hjemmeside med mange forskellige temaer omkring udsatte børn i både Danmark og Verden. www.redbarnetungdom.dk

www.ae.dk/ulighed Arbejderbevægelsens Erhvervsråd temaside omkring ulighed i Danmark – Her kan findes en række rapporter som har haft stor gennemslagskraft i de senere års diskussioner omkring fattigdom i Danmark.

www.kristeligt-dagblad.dk/fattigdom Kristelig Dagblads righoldige temawebsite omkring fattigdom i det danske samfund

www.dors.dk/sw4227.asp En ældre men perspektivrig kronik fra 2007 fra Det økonomiske råd omhandlende ”Er der virkelig fattige i Danmark”.

www.socialraadgiverne.dk/  Her kan du bl.a. gå ind og få en dybere indsigt i, hvad det vil sige at være fattig.

www.stopfattigdom.nu/om-kampagnen/ Initiativ taget af Socialpolitisk forening og European Anti-Poverty Network . På sitet diskuteres blandt andet fattiges rettigheder.

www.kirkenskorshaer.dk/arbejdsomraader/ Kirkens korshærs website omkring de forskellige frivillige sociale aktiviteter/arbejdsområder.

www.husforbi.dk/default.aspx Hjemløse avis Hus Forbi har også en supplerende hjemmeside med mange indlæg og debatter omkring fattige og socialt udsatte i det danske samfund.

www.dst.dk/OmDS/Bib/spoerg/oss/indkomst.aspx Danmarks statistik - omfattende datamateriale vedr. sociale forhold i Danmark.

www.casa-analyse.dk Center for Alternativ Samfundsanalyse bedre kendt som CASA – har på deres site lavet et tema omkring ulighed og fattigdom i Danmark.

www.cepos.dk Den liberale tænketank CEPOS har været en ivrig debattør i spørgsmålet om social ulighed og fattigdom. På deres website findes rigtig mange artikler/indlæg omkring disse emner.

www.cevea.dk Centrum-venstre tænketanken CEVEA har lige som CEPOS været ivrige i den hjemlige debat om social ulighed og fattigdom, flere artikler findes på denne hjemmeside.