Åbn undermenuer...

Tjek på lektien

.. er en række små enkle opgaver, der kan løses ved at læse det tekststykke i bogen som du har fået for. Formålet med tjek-på-lektien-opgaverne er dels at hjælpe med at sætte fokus på det centrale i teksten, dels at sætte tanker i gang forud for undervisningen.

4.0-4.2 Traditionelle og moderne samfund

- Hvad er en socialkarakter?
- Sociologiprofessor Dominique Bouchet har givet hver samfundstypes socialkarakter en dyrebetegnelse, hvilke?
- Hvad hedder de tre samfundstyper?
- Hvad er det traditionelle samfund for noget?
- Hvad er det moderne samfund for noget?
- Hvad handler urbanisering om?
- Hvad mener Ferdinand Tönnies med begreberne Gemeinschaft og Gesellshcaft?

4.3 Anthony Giddens

- Hvem er Anthony Giddens?
- Hvad mener Giddens med begreberne aftraditionalisering og individualisering?
- Hvad handler adskillelse af tid og rum om? 
- Hvor mange danskere har adgang til internettet i hjemmet i Danmark?
- Hvordan aflæser man et søjle- eller kurvediagram?
- Hvad handler udlejring af de sociale relationer om? 
- Hvad er et ekspertsystem for noget?
- Hvad mener Giddens med ansigtsløse relationer?
- Hvad betyder refleksivitet?
- Hvad menes der med, at individer i det senmoderne samfund genspejler sig i deres omgivelser?
- Hvad handler eksemplet om gymnasiet på s.68-69 om?
- Hvem er generation Y?

4.4 Thomas Ziehe

- Hvad handler kulturel frisættelse om?
- Hvad mener Thomas Ziehe med begrebet formbarhed?
- Hvad mener Thomas Ziehe med begrebet subjektivisering?
- Hvad mener Thomas Ziehe med begrebet ontologisering?
- Hvad mener Thomas Ziehe med begrebet potensering? Læs i den forbindelse artiklen Rest in peace, Martin, Nyhedsavisen d.14.5.2007. Artiklen kan hentes på www.infomedia.dk 
- Hvad vil det sige at være narcissist?

4.5 Ulrich Beck

- Hvad handler Risikosamfundet om?
- Hvad handler Ulrick Becks begreb institutionaliseret individualisering om?
- Hvorfor er svineinfluenzaen et interessant eksempel i forhold til forklaringen om risikosamfundet?
- Hvad menes der med begrebet valgbiografi?
- Hvad kendetegner socialkarakteren i det senmoderne samfund? Og hvilken dyrebetegnelse har Bouchet givet den?
- Hvilke forskellige former for selvskadelig adfærd ses ofte blandt unge mennesker i det senmoderne samfund?