Åbn undermenuer...

Links

http://www.dr.dk/Nyheder/Temaer/2010/Danmark_knaekker/2010/04/25090634.htm
omfattende DR temahjemmeside omkring det danske samfunds kerne- og periferiområder. Yderst informativt og brugervenligt website og et godt redskab til igen at aktualisere diskussionerne omkring urbanisering og konsekvenser af urbanisering i samfundsfagsundervisningen. Diskussionerne omkring udkantsdanmark er også en god mulighed for eleverne til at arbejde på tværs af de tre fagområder.

http://www.selvmordsforskning.dk

er Center for selvmordsforsknings officielle hjemmeside. Centerets primære opgave er at samle koordinere og formidle viden om selvmordsforskning i Danmark. Der er en lang række af interessante oplysninger på dette website

sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2015/nov/minister-underretningsstatistik-om-udsatte-boern-og-unge-nyt-vigtigt-redskab-for-kommunerne.aspx
Dette website er social- og indenrigsministeriets eget og informerer omkring børn, unge og familier generelt i Danmark. udsatte børn og unge, udsat for overgreb og familiepolitik er bare nogle af de mange forskellige emner, som social- og indenrigsministeriet kigger indgående på i forhold til børn og unge.

www.borger.dk
Den officielle informationsindgang for alle borgere i Danmark
 
http://lmsos.dk/
LMS: LANDSFORENINGEN MOD SPISEFORSTYRRELSER & SELVSKADE
website om spiseforstyrrelser blandt børn, unge og voksne og om flere forskellige selvskadende områder, som især unge mennesker kan komme ud i.

www.dpu.dk/site.aspx
website om forskning i børn og unge. Det er Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Århus Universitet der står som ophavsfolkene bag dette site, som blandt andet rummer nye forskningsområder inden for børn og ungeforskningen i Danmark

www.cefu.dk,
Det absolut fedeste website omkring emnet Unge. Her finder du interessante tidsskrifter og ny forskning. På sitet arbejder de med en lang række af emner der fokuserer på unge fx Unge og arbejde, Unge og demokrati, Unge og uddannelse, Unge og marginalisering, Livsstil og sundhed

www.sexlinien.dk
informationswebsite omkring sex og seksualitet. På denne hjemmeside er der en særdeles omfattende linksamling til en række problemområder, som kan være relevante når man beskæftiger sig med unge, det senmoderne samfund og identitet.

www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2006-545
link til stor nordisk undersøgelse omkring unge, køn og pornografi i Norden. Undersøgelsen ligger som gratis pdf-fil. Undersøgelsen er meget omfattende, men rapportens belysning af sammenhængene mellem det at være ung, et bestemt køn og synet og brugen af pornografi, er interessant i diskussioner af, hvordan samfundet spiller ind på unges seksualitet og identitet.

cjas.dk/index.php/dansksociologi/article/viewFile/227/239 
Relevant artikel omkring politiske identiteter i senmoderniteten – belyst ved unge kvinders fortællinger om politik og identitet

www.cifs.dk
Institut for fremtidsforsknings website. Spændende og innovative analyser og forslag til sammensætning af morgendagens samfund.