Åbn undermenuer...

Samfund og individ

Dette kapitelsite lægger op til, at du og dine klassekammerater kan arbejde aktivt og selvstændigt med temaet om Samfund og individ. Med kapitelsitet tilbyder vi nogle konkrete redskaber til at lukke samfundet op! på en måde der kan være med til at styrke jeres muligheder for at forstå og forklare samt handle aktivt som demokratiske medborgere i det samfund som I lever i.      

I arbejdet med kapitel 4 skal vi undersøge, hvordan det omkringliggende samfund influerer på den enkeltes identitetsdannelse.
De rammer og muligheder vi har i dagens samfund er anderledes end tidligere og det stiller nogle nye krav og forventninger til, at den enkelte kan skabe og vedligeholde en fortælling om sig selv livet igennem. Dette er ikke uproblematisk og særligt blandt unge, hvor identitetsdannelsesprocessen mærkes meget voldsomt, kan det være forbundet med risici.
Hvilke farer kan eksempelvis opstå og er du enig i kapitlets pointer omkring unge i det senmoderne samfund?
Arbejd videre med de redskaber der er placeret i venstremenuerne og find svar på dine spørgsmål. 

Samfund og individ