Åbn undermenuer...

Tjek på lektien

.. er en række små enkle opgaver, der kan løses ved at læse det tekststykke i bogen som du har fået for. Formålet med tjek-på-lektien-opgaverne er dels at hjælpe med at sætte fokus på det centrale i teksten, dels at sætte tanker i gang forud for undervisningen.

3.0-3.1 Socialisation

- Hvad handler socialisation om?
- Hvad er forskellen på henholdsvis primær og sekundær socialisation?
- Hvad betyder begrebet dobbeltsocialisation?
- Hvad er en norm for noget og hvad er forskellen på henholdsvis formelle og uformelle normer?
- Hvad betyder begrebet sanktion?
- Hvilke forskellige familietyper kan vi identificere i dagens senmoderne samfund?

3.2-3.3 Social kontrol & identitet

- Hvad handler social kontrol om? (I den forbindelse skal du vide hvad figur 3.5 går ud på)
- Hvad er en social rolle og hvad vil det sige når der opstår rollekonflikt?
- Hvad er en social struktur?
- Hvad betyder identitet?
- Hvad er identitetens fire niveauer for noget
      Jeg-identitet
      Personlig identitet
      Social identitet
      Kollektiv identitet

3.4 Grupper, branding og image

- Hvad er en (social) gruppe?
- Hvad handler branding om?
- Hvad handler image om?
- Hvad menes der med overskriften identitetskonstruktion i cyberspace?

3.5 Rolleovertagelse

- Hvad menes der med begrebet rolleovertagelse?
- Hvad handler den bestemte anden og den generaliserede anden om?
- Hvad menes der med begrebet imitation, og hvordan kommer imitation til udtryk?
- Hvordan kan vi forklare George H. Meads to centrale begreber I og Me?
- Forklar figur 3.11