Åbn undermenuer...

Danmark i verden

Dette kapitelsite lægger op til, at du og dine klassekammerater kan arbejde aktivt og selvstændigt med temaet om Danmark i verden. Med kapitelsitet tilbyder vi nogle konkrete redskaber til at lukke samfundet op! på en måde der kan være med til at styrke jeres muligheder for at forstå og forklare samt handle aktivt som demokratiske medborgere i det samfund som I lever i.      

I arbejdet med kapitel 2 skal vi undersøge, hvordan det danske samfund kan forstås. Danmark kan jo være mange ting, men ved at kigge på Danmark forstået som henholdsvis territorium, nation og stat kan vi udvide forståelsen af, hvad der skaber sammenhænge.
Som det beskrives i kapitlet, kan der være forskellige opfattelser af, hvad der kendetegner danskhed og dansk kultur, herunder hvad disse opfattelser betyder for forståelsen af, hvad der skaber sammenhæng i det danske samfund. men er disse opfattelser ensbetydende med at de er sande, og leverer bogenskapitel alle svar og nuancer på opfattelsen af Danmark som du og dine klassekammerater har behov for?
Arbejd videre med de redskaber der er placeret i venstremenuerne og få svar på dine spørgsmål.

Danmark i verden