Åbn undermenuer...

Tjek på lektien

. . . er en række små enkle opgaver, der kan løses ved at læse det tekststykke i bogen som du har fået for. Formålet med tjek-på-lektien-opgaverne er dels at hjælpe med at sætte fokus på det centrale i teksten, dels at sætte tanker i gang forud for undervisningen.

1.0-1.1 Ligestilling mellem mænd og kvinder

- Hvad betyder begrebet samfundet?
- Hvad beskæftiger vi os med i samfundsfag?
- Hvad er et fagområde for noget, og hvilke fagområder arbejder vi med i samfundsfag?
- Hvilke forskellige holdninger kommer til udtryk i tekstboks 1.1 hvem er du enig med? Begrund dit svar og noter det ned på computeren/eller din noteblok
- Hvordan aflæses en tabel?

1.2-1.3 Ligestilling med økonomiske og sociologiske briller

- Hvad handler økonomi om?
- Hvad menes der med, at der i verden er knappe ressourcer og at vi skal prioritere ressourcerne?
- Hvad handler sociologi om?
- Hvad er et samfundsfagligt begreb, og hvorfor er det vigtigt, at have viden om de samfundsfaglige begreber?
- Hvad er kønsrollemønstret for noget?
- Hvad er sociale relationer?

1.4 Ligestilling med politiske briller

- Hvad handler politologi (politik) om?
- Undersøg hvor mange kvindelig borgmestre der er i Danmark. Brug nettet til at finde det korrekte antal kvindelige borgmestre i Danmark
- Hvad er magt (kommer igen i kapitel 6) og hvorfor er fagområdet politik så interesseret i magtforhold?
- Hvad er en aktør for noget?
- Hvad handler samfundsfag generelt om og hvad kan vi bruge det til?
- Hvad er metode for noget?
- Hvad er forskellen på en brainstorm og et mindmap?
- Hvorfor er det vigtigt at udarbejde et undersøgelsesdesign?
- Hvad vil det sige at arbejde taksonomisk i samfundsfag?
- Hvad er forskellen på henholdsvis den kvantitative og kvalitative metode?