Åbn undermenuer...

Links

www.lige.dk 
Ligestillingsministeriets officielle hjemmeside.

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=20929
Ligestillingsloven.

www.dst.dk/Sites/KVM.aspx,
Danmarks statistikbank på nettet om kvinder og mænd.

www.leksikon.org/art.php?n=3420
Webleksikon.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=da&catId=418
Om EU og ligestilling.

www.ligestilling.nu  
Om ligestilling for mænd.

www.information.dk/emne/ligestilling

Informations temahjemmeside omkring ligestilling.

www.sfi.dk/Default.aspx?ID=4620 
Det nationale forskningscenter for velfærd (SFI) temaside om ligestilling.

www.bmligestilling.dk/
 
Ligestilling og arbejdsmarkedet.

www.kvinfo.dk/ 
KVINFO er et videnscenter og et forskningsbibliotek for køn, ligestilling og etnicitet. Se blandt andet et interessant tema omkring EU og ligestilling.

http://undervisningsavisen.dk/tema/k%C3%B8n-og-magt-om-ligestilling
Politiken og Gyldendal webtema omkring ligestilling i Danmark.

www.undp.dk/ligestilling/  
FN-hjemmeside om ligestilling.

http://www.ulandsfrekvens.dk/temaer/ligestilling

Folkekirkens Nødhjælps webtema om ligestillings problemer rundt om i verden.

www.ug.dk/job/artikleromjobogarbm/trendsogtendenser

Uddannelsesguiden informationer omkring det kønsopdelte arbejdsmarked i Danmark.

www.norden.org/da/samarbejdsomrader/ligestilling
De nordiske landes officielle samarbejde, herunder arbejdet om at skabe ligestilling mellem mænd og kvinder.

www.ft.dk/Demokrati/Partier/partiernesPolitik/detMenerPartierne
Folketingets officielle hjemmeside om de danske politiske partiers forskellige holdninger til ligestilling.

www.au.dk/om/ligestilling/taskforceforligestilling
Århus Universitets Task force om ligestilling.

www.kk.dk/FaktaOmKommunen/LedelseOgPersonale
Københavns Kommunes ligestillingspolitik.

http://menneskeret.dk/nyheder/seneste
Hjemmeside om ligestilling.

http://www.kvinderaad.dk 
Kvinderådets hjemmeside. Kvinderådet er eninteresseorganisation der forsøger at koordinere de kvindepolitiske krav og påvirke den kønspolitiske udvikling nationalt og internationalt.

http://www.ligebehandlingsnaevnet.dk 
Ligebehandlingsnævnets hjemmeside. Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for arbejdsmarkedet på grund af Alder, Hudfarve, Handicap, Nationalitet, Religion eller tro, Social oprindelse, Politisk anskuelse, Seksuel orientering, Køn - også uden for arbejdsmarkedet, Etnicitet - også uden for arbejdsmarkedet.

http://www.kvindesamfund.dk 
Dansk Kvindesamfunds hjemmeside. Dansk Kvindesamfund er en NGO (non-governmental organization), der kæmper for at sikre, at ligestilling mellem kønnene konstant er på den politiske dagsorden.

http://www.selskabforligestilling.dk 
Hjemmeside for det tidligere Kvindeligt Selskab der i dag hedder Selskab for Ligestilling og som er en kønspolitisk forening med formålet at skabe debat og udfordre det etablerede syn på kvinder, mænd og køn. Det overordnede mål er at være med til at skabe ligestilling mellem kønnene.

http://www.feministiskeforaeldre.dk 
Hjemmeside hvor feministiske forældre kan debattere og hente inspiration til deres hverdagsliv med familieliv osv.

http://www.loli.dk/forside.aspx 
Landsorganisationen i Danmark (LO) temahjemmeside om ligestilling.

http://www.feministiskforum.dk 
Hjemmeside for en debat og arbejdsgruppe som arbejder for at gøre med stereotype forestillinger om mænd og kvinder.

http://www.lonkommissionen.dk
Hjemmeside om Lønkommissionen, der blev nedsat af VK-regeringen i 2008. Lønkommissionens formål er at analysere løn, køn, uddannelse og fleksibilitet i Danmark i foråret 2010 kom lønkommissionen med sin redegørelse, som kan læses på dette website.