Åbn undermenuer...

Samfundet og samfundsfagets fagområder

I første kapitel lukker vi samfundsfaget op ved at se på de tre hovedområder, som faget består af: sociologi, politologi og økonomi. De tre områder bruges til at stille skarpt på et konkret samfundsfagligt emne: Ligestilling. 

Vi stiller spørgsmålet: Er der ligestilling i Danmark? og leder efter svar ved at se med henholdsvis økonomiske, sociologiske og politologiske briller.
På kapitelsiden her har du mulighed for at arbejde videre med ligestillingsspørgsmålet og samtidig lære faget samfundsfag at kende. 
Under tjekspørgsmål findes en række konkrete spørgsmål til teksten, der gør det lettere at lukke teksten op og forstå det vigtigste.
Øvelsesopgaverne giver forslag til, hvordan supplerende materiale her på siden og på nettet kan inddrages i arbejdet med spørgsmålet. 
Under film- og blogopgaver findes der forslag til, hvordan du kan bearbejde og formidle det faglige stof i kapitlet ved brug at tekst, billeder og film, og du inviteres til at finde og løse et samfundsproblem.

Ligestilling