Åbn undermenuer...

Identitet i forandring

Dette kapitelsite lægger op til, at du og dine klassekammerater kan arbejde aktivt og selvstændigt med temaet om Identitet i forandring. Med kapitelsitet tilbyder vi nogle konkrete redskaber til at lukke samfundet op! på en måde der kan være med til at styrke jeres muligheder for at forstå og forklare samt handle aktivt som demokratiske medborgere i det samfund som I lever i.  
   
I arbejdet med kapitel 3 skal vi undersøge, hvordan individets identitetsdannelse finder sted.
Vi kigger konkret på, hvordan identitet udvikles hos den enkelte, og hvordan individet i identitetsdannelsen bringer sig selv i spil med de sociale omgivelser.
Som kapitlet i bogen afdækker, er identitet noget der i vores samfund forbindes med de mange til- og fravalg som vi mennesker foretager i hverdagen, og derfor kan man i høj grad tale om, at identitetsdannelsen i dagens samfund på mange måder er i konstant forandring.
Arbejd videre med de redskaber der er placeret i venstremenuerne. 

Identitet i forandring